Hướng dẫn Quản lý phương tiện hình ảnh trong website joomla 3

Để vào chức năng quản lý phương tiện hình ảnh, bạn chọn vào mục menu "Nội dung" rồi chọn vào "Quản lý phương tiện" (xem hình ảnh minh họa bên dưới).

chon menu quan ly phuong tien

Tại giao diện "Quản lý phương tiện" cho phép bạn thực hiện 2 chức năng chủ yếu là tạo thư mục và tải file hình ảnh lên website.

Hướng dẫn cách tạo thư mục:

Để tạo thư mục mới bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn vào nút "Create New Folder" (số 1 hình minh họa bên dưới), chức năng tạo thư mục sẽ hiển thị phía dưới.

Bước 2: Bạn nhập tên thư mục tại ô nhập (số 2 hình minh họa bên dưới).

Bước 3: Chọn nút "Tạo thư mục" (số 3 hình minh họa bên dưới). Khi thực hiện bước 3 sẽ tạo thư mục mới tại đường dẫn thư mục hiện tại bạn đang xem.

Lưu ý: Tên thư mục không được viết có dấu tiếng việt, không khoảng trắng và nên viết ngắn gọn.

them moi thu muc

Để xóa thư mục bạn cần xóa các hình ảnh trong thư mục trước. Bạn chọn nút "X" trên đầu gốc phải của thư mục để xóa. Nếu muốn xóa nhiều thư mục bạn chọn vào ô bên trái trên cùng rồi chọn nút "Xóa" chức năng ở trên thanh chức năng.

Hướng dẫn tải hình ảnh lên website:

Để tải hình ảnh lên website bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn vào nút "Tải lên" (số 1 hình minh họa bên dưới), chức năng đăng tải hình ảnh lên website sẽ hiển thị bên dưới.

Bước 2: Bạn chọn "Choose Files" để tải file hình ảnh từ máy tính của bạn lên website (số 2 hình minh họa bên dưới).

Bước 3: Chọn nút "Tải lên" (số 3 hình minh họa bên dưới). Khi thực hiện bước 3 sẽ tải file hình ảnh từ máy tính lên website tại đường dẫn thư mục hiện tại bạn đang xem nên bạn phải chọn đến thư mục muốn tải lên trước khi thực hiện chức năng này.

Lưu ý: Tên hình ảnh không được viết có dấu tiếng việt và nên xử lý kích thước hình ảnh hợp lý dưới máy tính trước khi tải lên (thường không nên quá 2MB).

tai hinh anh len web

Để xóa hình ảnh bạn chọn nút "X" trên đầu gốc trái của hình ảnh khi đưa chuộc vào. Nếu muốn xóa nhiều hình ảnh bạn chọn vào hình ảnh rồi chọn nút "Xóa" chức năng ở trên thanh chức năng.