Hướng dẫn đăng sản phẩm trên Wordpress

HƯỚNG DẪN ĐĂNG SẢN PHẨM TRÊN WORDPRESS

Chức năng của trang quản lý sản phẩm:

1

2

- Để thêm sản phẩm mới, đầu tiên ta chọn vào chữ Thêm mới tại giao diện quản lý.

Lúc này, giao diện thêm sản phẩm sẽ hiện ra, người dùng sẽ nhập những thông tin, hình ảnh sản phẩm cần đưa lên website.

- Nhập tên sản phẩm.

- Thêm hình ảnh, clip về sản phẩm (không bắt buộc).

- Thêm mô tả ngắn về sản phẩm.

- Chọn danh mục sản phẩm: Sản phẩm sẽ hiển thị trong danh mục mình đã chọn (Ví dụ: Sản phẩm là váy ngắn, thì ta chọn danh mục là Women).

3

- Cài đặt dữ liệu sản phẩm:

4

Cài đặt chung.

5

Kiểm kê kho hàng.

6

Giao nhận hàng.

11

Các sản phẩm được kết nối là những sản phẩm liên quan.

7

Các thuộc tính:

8

Nâng cao.

9

Sau khi cài đặt xong các thông tin cần thiết thì chọn Đăng để đưa sản phẩm lên trang.

10

 

Người hướng dẫn: Nguyễn Duy

HƯỚNG DẪN DOWLOAD VÀ SỬ DỤNG PLUGIN E-COMMERCE WORDPRESS

Bước 1: Tìm kiếm, tải và cài đặt plugin, tại giao diện chính của trang quản trị Wordpress, chọn plugin, tìm plugin E-commerce Wordpress. Chọn plugin thích hợp để cài đặt cho trang, ở đây tôi chọn plugin WooCommerce.

2

Sau khi kích hoạt, giao diện sẽ có 2 phần cài đặt của plugin WooCommerce. Ngoài ra, plugin WooCommerce còn có hiển thị sản phẩm trong giỏ hàng, form thanh toán.

3

WooCommerce: Cài đặt đơn hàng, phương thức giao hàng, địa chỉ và phương thức thanh toán.

4

Cài đặt địa chỉ shop.

Sản phẩm: Đăng sản phẩm, cài đặt thể loại, từ khóa và các thuộc tính.

Thêm sản phẩm.

5

Nhập tên sản phẩm.

Nhập thông tin và mô tả cho sản phẩm.

Danh mục sản phẩm: Chọn danh mục phù hợp cho sản phẩm.

6

Cài đặt dữ liệu cho sản phẩm: Cài đăt giá cả, giá khuyến mãi, mã sản phẩm, số lượng hàng, phương thức giao hàng, ghi chú…

Layout Options: Hiển thị sản phẩm bên trái hoặc toàn chiều ngang.

Ảnh đại diện: Chọn thiết lập ảnh sản phẩm để chọn hình ảnh đại diện cho sản phẩm.

Album hình ảnh sản phẩm:

7

Tại giao diện danh mục sản phẩm.

8

Nếu đã sử dụng qua Joomla, thì bên Wordpress cũng giống như vậy:

Tên danh mục: Nhập tên danh mục muốn tạo.

Chuỗi cho dường dẫn tĩnh: Chuỗi này bao gồm chữ cái thường, số và dấu gạch ngang (-).

Danh mục cha: Chọn lớp cha cho danh mục đã tạo.

Chúc các bạn thành công

Chia sẽ: Nguyễn Duy