Nôi quy công ty

NỘI QUY CÔNG TY

ĐIỀU 1: PHONG CÁCH LÀM VIỆC KHOA HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP.

1. Làm việc đúng giờ

        + Sáng từ 7h30 đến 11h30 & Chiều từ 13h30 đến 17h30.

        + Nghỉ ngày chủ nhật và những ngày lễ theo quy định của Chính Phủ.

2. Hằng ngày, vệ sinh nơi làm việc của mình, tắt đèn, quạt, máy tính trước khi về.

3. Không được tán gẫu, nói chuyện trong giờ làm việc.

4. Không được hút thuốc trong công ty.

5. Không được lên trang mạng xã hội tán gẫu, chơi game, xem phim, đọc báo,.. trong giờ làm việc.

    6. Ra ngoài công ty làm việc riêng phải có sự đồng ý của người quản lý bộ phận.

7. Nộp báo cáo hằng ngày cho cán bộ quản lý trước khi về.

8. Nghỉ và đi trễ:

   - Nghỉ có phép: Phải xin trước 2 ngày và không quá 2 lần trong tháng. Phải trực bù vào các ngày khác trong tháng.

     - Không phép:

       + Lần 1: Viết báo cáo nêu lý do, trực 1 ngày chủ nhật.

       + Lần 2: Xem xét chấm dứt hợp đồng lao động.

     - Đi làm trễ:

       + Lần 1: Trực ở công ty sáng chủ nhật.

       + Lần 2: Phạt trực một ngày chủ nhật.

       + Lần 3: Xem xét và chấm dứt hợp đồng.

ĐIỀU 2: HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN KHÁCH HÀNG.

1. Luôn mở các kênh thông tin liên lạc, điện thoại, mail, zalo... trong giờ làm việc.

2. Cập nhật trang tin, sự kiện, sản phẩm công ty.

3. Hỗ trợ ân cần, lịch sự, nhã nhặn, chuyên nghiệp và giải quyết yêu cầu ngay.

4. Tư vấn nhiệt tình, khoa học, đầy đủ và chi tiết khi cần.

ĐIỀU 3: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

1. Phải dọn dẹp dữ liệu làm việc trên máy tính của mình sao cho dễ quản lý.

2. Phải bảo quản dữ liệu của khách hàng cẩn thận, không được làm mất dữ liệu của khách hàng.

3. Phải làm biên bản bàn giao dữ liệu của khách hàng đã cung cấp cho các nhân viên khác nhầm tránh thất lạc.

ĐIỀU 4: VĂN HÓA TRONG CÔNG TY.

1. Tiết kiệm tài sản của công ty như: điện, nước, giấy in, viết, sơ mi...

2. Không nói tục, chửi thề, đánh nhau.

3. Lịch sự, hòa nhã với mọi người.

4. Nhân viên phải mặc đồng phục và đeo bảng tên của công ty.

    5. Luôn hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ.

ĐIỀU 5: BÍ MẬT THƯƠNG MẠI.

1. Không được tiết lộ thông tin dự án của công ty, phương pháp, cách thức làm việc của công ty cho cá nhân ngoài.

2. Thay đổi thông tin mật khẩu theo quy định phòng ban.

BAN GIÁM ĐỐC AGITECH

 

Kỷ luật và khen thưởng

Công ty AGITECH gửi đến các thành viên thông tin về mức độ kỷ luật & khen thưởng của công ty để các thành viên nắm rõ và chấp hành cho tốt

THÔNG BÁO KỶ LUẬT & KHEN THƯỞNG

Kỷ luật

- Làm việc riêng (Xem tin tức giải trí, Facebook cá nhân, chỉ xem YouTube... không liên quan đến công việc) Nhắc nhở 1 lần trực 1 buổi, 2 lần 1 ngày, 3 lần chấm dứt hợp đồng.

- Khách hàng phàn nàn (thái độ làm việc, viết sai tên, số điện thoại, chính tả...) nhắc nhở lần 1 trực 1 ngày, lần 2 trực 2 ngày, lần 3 thì chấm dứt hợp đồng.

- Nghỉ phải trực bù vào các ngày khác trong tháng đã nghỉ, không thực hiện để nhắc nhở 2 lần chấm dứt hợp đồng. Trường hợp không trực trừ lương gấp 3 lần lương ngày nghỉ. Quá 4 ngày thì chấm dứt hợp đồng.

Khen thưởng

- Trong năm không nghỉ thưởng 1 tháng lương.

- Nghỉ phép 2 ngày thưởng 50% lương tháng. (Không trực bù qua năm)

- Thưởng thăm niêm 1.000.000đ/ năm

- Hỗ trợ dự án 100.000đ/ ngày.

- Tết tây, giỗ tổ, 30/4, 1/5, 2/9, sinh nhật 100.000đ/ lễ

- Du lịch cuối năm hoặc hè

- Quà trung thu (bánh)

- Trực điện thoại ngoài giờ 700.000đ / tháng.

Nội qui này có thể thay đổi theo biên bản họp công ty, nên các nhân viên thường xuyên cập nhật.

Agitech, ngày 09/10/2018

BAN GIÁM ĐỐC ĐÃ DUYỆT

Quy chế tài chính công ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN và DỊCH VỤ KỸ THUẬT

CÔNG NGHỆ XANH AN GIANG

Số: 01/QCTC-CNX2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang , ngày  26  tháng 02 năm 2019

QUY CHẾ TÀI CHÍNH CÔNG TY

Quản lý nội chính và chi tiêu nội bộ tại Văn phòng cơ quan Công ty

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ/2019 ngày 20 tháng 01 năm 2019)

- Căn cứ Nghị định số 157/2018/NĐ-CP.

- Căn cứ Bộ luật lao động – Luật số 10/2012/QH13.

- Căn cứ Luật làm việc - Luật số 38/2013/QH13.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp - Luật số 68/2014/QH13.

- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/01/2018 về việc thông qua quy chế trả lương, thưởng của công ty.

Để hoạt động của Công ty đi vào nề nếp, mọi cán bộ - nhân viên có điều kiện làm chủ và xây dựng nét đẹp văn hóa công sở; Công ty ban hành một số quy định và thực hành tiết kiệm trong công tác quản lý nội chính và chi tiêu nội bộ như sau: