Hướng dẫn Quản lý phương tiện hình ảnh trong website joomla 3

Để vào chức năng quản lý phương tiện hình ảnh, bạn chọn vào mục menu "Nội dung" rồi chọn vào "Quản lý phương tiện" (xem hình ảnh minh họa bên dưới).

chon menu quan ly phuong tien

Tại giao diện "Quản lý phương tiện" cho phép bạn thực hiện 2 chức năng chủ yếu là tạo thư mục và tải file hình ảnh lên website.

Hướng dẫn cách tạo thư mục:

Để tạo thư mục mới bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn vào nút "Create New Folder" (số 1 hình minh họa bên dưới), chức năng tạo thư mục sẽ hiển thị phía dưới.

Bước 2: Bạn nhập tên thư mục tại ô nhập (số 2 hình minh họa bên dưới).

Bước 3: Chọn nút "Tạo thư mục" (số 3 hình minh họa bên dưới). Khi thực hiện bước 3 sẽ tạo thư mục mới tại đường dẫn thư mục hiện tại bạn đang xem.

Lưu ý: Tên thư mục không được viết có dấu tiếng việt, không khoảng trắng và nên viết ngắn gọn.

them moi thu muc

Để xóa thư mục bạn cần xóa các hình ảnh trong thư mục trước. Bạn chọn nút "X" trên đầu gốc phải của thư mục để xóa. Nếu muốn xóa nhiều thư mục bạn chọn vào ô bên trái trên cùng rồi chọn nút "Xóa" chức năng ở trên thanh chức năng.

Hướng dẫn tải hình ảnh lên website:

Để tải hình ảnh lên website bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn vào nút "Tải lên" (số 1 hình minh họa bên dưới), chức năng đăng tải hình ảnh lên website sẽ hiển thị bên dưới.

Bước 2: Bạn chọn "Choose Files" để tải file hình ảnh từ máy tính của bạn lên website (số 2 hình minh họa bên dưới).

Bước 3: Chọn nút "Tải lên" (số 3 hình minh họa bên dưới). Khi thực hiện bước 3 sẽ tải file hình ảnh từ máy tính lên website tại đường dẫn thư mục hiện tại bạn đang xem nên bạn phải chọn đến thư mục muốn tải lên trước khi thực hiện chức năng này.

Lưu ý: Tên hình ảnh không được viết có dấu tiếng việt và nên xử lý kích thước hình ảnh hợp lý dưới máy tính trước khi tải lên (thường không nên quá 2MB).

tai hinh anh len web

Để xóa hình ảnh bạn chọn nút "X" trên đầu gốc trái của hình ảnh khi đưa chuộc vào. Nếu muốn xóa nhiều hình ảnh bạn chọn vào hình ảnh rồi chọn nút "Xóa" chức năng ở trên thanh chức năng.

Hướng dẫn cơ bản quản lý component JU Download

Để vào chức năng quản lý bạn chọn vào menu "Mở rộng" rồi chọn "JU Download" như hình 1.

1 chon menu chuc nang

Hình 1: Chọn vào chức năng JU Download

Tại giao diện quản lý có 2 chức năng chính được sử dụng là thể loại (category) và tài liệu (document).

I. Hướng dẫn thêm thể loại:

Số 1: Chức năng thêm mới thể loại (hình 2).

Số 2: Chức năng thêm mới tài liệu (hình 2).

2 giao dien chuc nang

Hình 2: Giao diện các chức năng quản lý trong

Sau đây là chi tiết các bước thêm một thể loại (hình 3, 4):

Thể loại chủ yếu bạn chỉ cần điền tên thể loại (số 1 hình 3) là được. Nhưng trong hình sau bao gồm các thông tin khác cũng khá quan trọng.

Số 1: Điền tên thể loại.

Số 2: Điền đường dẫn thân thiện cho thể loại (điền tiếng việt không dấu và khoảng trắng thay thế bằng dấu gạch ngang).

Số 3: Chọn thể loại cha cho thể loại được thêm (mặc định là Root).

Số 4: Chọn các thể loại có liên quan (nếu có).

Số 5: Chọn quyền được phép truy cập (mặc định là public cho tất cả).

Số 6: Chọn ngôn ngữ (trường hợp trang 2 ngôn ngữ thì chỉ hiển thị đối với ngôn ngữ được chọn).

Số 7: Mục này không cần đổi.

Số 8: Chọn thể loại có được cho là nổi bật hay không (mặc định là không).

Số 9: Chọn xuất bản hoặc không xuất bản thể loại (mặc định là xuất bản).

3 chuc nang them the loai

Hình 3: Các bước thêm thể loại

Số 10: Chọn hiển thị hoặc ẩn các tài liệu (document) thuộc thể loại.

Số 11: Nhập mô tả về thể loại.

4 chuc nang them the loai tiep theo

Hinh 4: Các bước thêm thể loại (tiếp theo)

Sau khi thực hiện các bước trên bạn chọn "Lưu" để hoàn thành việc thêm mới.

Hoặc có thể chọn "Lưu và thoát" để ra ngoài giao diện danh sách các thể loại (hình 5).

Tại danh sách các thể loại sẽ có:

Số 1: Danh sách cây thư mục các thể loại (chọn vào để thấy danh sách các tài liệu của thể loại).

Số 2: Danh sách các thể loại.

Số 3: Nút thêm nhanh thể loại với tên thể loại và các trường khác mặc định.

5 chuc nang tai danh sach the loai

Hình 5: Giao diện danh sách các thể loại

II. Hướng dẫn thêm tài liệu:

Tại giao diện quản lý bạn chọn thể loại tại cây thư mục (số 1 hình 6). Danh sách các tài liệu thuộc thể loại được chọn sẽ hiển thị tại khung số 2 hình 6.

Để thêm mới tài liệu bạn nhấp chuột vào nút "Add document" (số 3 hình 6).

6 chuc nang tai danh sach document

Hình 6: Giao diện danh sách các tài liệu (document)

Sau khi chọn chức năng thêm tài liệu sẽ hiển thị giao diện thêm (hình 7, 8 9): 

Số 1: Chọn thể loại cho tài liệu.

Số 2: Nhập tên tài liệu.

Số 3: Nhập đường dẫn thân hiện (cách nhập tương tự như thể loại).

Sô 4: Chọn nổi bật hoặc không nổi bật cho tài liệu.

Các trường liên quan khác phía bên phải các bạn cơ thể nghiên cứu thêm.

7 chuc nang them document

Hình 7: Các bước thêm tài liệu (document)

Số 5: Chọn Icon cho mục tài liệu.

Số 6: Nhập mô tả cho tài liệu.

Số 7: Các trường dữ liệu khác như:

- Confirm license: Xác nhận chính sách để được tải về.

- Hits: Số lần xem (phát sinh khi khách thao tác).

- Downloads: Số lần tải về (phát sinh khi khách thao tác).

- Published: Chọn xuất bản hoặc không xuất bản.

Các trường khác tự phát sinh khi thêm.

8 chuc nang them document tiep theo

Hình 8: Các bước thêm tài liệu (document) tiếp theo

Số 8: Thêm một liên kết trên trang.

Số 9: Chọn quyền truy cập (mặc định public cho tất cả).

Số 10: Thêm nhập mật khẩu để được phép tải về.

Số 11: Chọn ngôn ngữ.

Số 12: Thêm thẻ từ khóa liên quan (nếu có).

9 chuc nang them document tiep theo

Hình 9: Các bước thêm tài liệu (document) tiếp theo

Sau khi thực hiện các bước trên các bạn lên trên lại để qua tabs Files (số 1 hình 10) để thêm file tài liệu.

Để thực hiện chọn file và tải lên các bạn thực hiện tại các nút số 2 hình 10.

Lưu ý: Nên chọn kiểu file có hỗ trợ trên web phòng trường hợp lỗi font chữ (Word: .docx; Excel: .xlsx).

10 chuc nang them document them file

Hình 10: Các bước thêm tài liệu (document) tiếp theo

Ngoài ra bạn có thể chọn hiển thị thêm danh sách các tài liệu có liên quan đã thêm trước đó các bạn chọn tabs "Related documents" (số 1 hình 11). Chọn nút "Add document" (số 2 hình 11).

11 chuc nang them document chon lien quan

Cuối cùng bạn "Lưu" hoặc "Lưu và thoát" để hoàn thành việc thêm mới tài liệu.

Hướng dẫn đăng video có hỗ trợ Shortcode

Bước 1: Vào quản lý module tìm module để sửa, thực hiện như hình sau:

huong dan video 1

 

Bước 2: Sửa module chọn thêm video mới, thực hiện như hình bên dưới.

huong dan video 2

 

Bước 3: Copy link từ Youtube, thực hiện như hình sau:

huong dan video 3

 

Bước 4: Dán link vào, nếu muốn video khi kết thúc không hiển thị video giới thiệu thì thêm đoạn "&rel=0" ở cuối link.

huong dan video 4

 

Sau khi thực hiện xong 4 bước trên bạn hãy nhấp Button "Lưu". Và ra ngoài xem kết quả.

Thật dễ dàng để nhúng video từ Youtube vào trang web của bạn. Chúc bạn thành công!

 

Hướng dẫn quản lý bài viết joomla

1. Hướng dẫn vào quản lý bài viết:

Để vào quản lý bài viết trong joomla các bạn thực hiện thao tác sau: Click vào menu "Nội dung" rồi click tiếp vào "Quản lý bài viết" (hình 1.1).

quan ly bai viet

Hình 1.1: Hướng dẫn vào quản lý bài viết.

2. Thêm mới bài viết:

Để thêm mới bài viết các bạn thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Tại giao diện quản lý bài viết câc bạn click vào nút "Thêm mới" (hình 2.1).

them moi bai viet 1

Hình 2.1: Hướng dẫn bước 1 click thêm mới bài viết.

- Bước 2: Điền các các thông tin sau (hình 2.2):

+ Số 1: Nhập tiêu đề bài viết.

+ Số 2: Nhập tên đường dẫn bài viết. Mục này các bạn nhập giống với tiêu đề nhưng được viết tiếng việt chữ thường không dấu và khoản trắng thay thế bằng dấu gạch ngang, điều này giúp SEO bài viết trên Google được đứng Top khi tìm kiếm với từ khóa tương tự như tiêu đề. Ví dụ: Tiêu đề là "Giới thiệu" thì mục này các bạn nhập là "gioi-thieu".

+ Số 3: Trạng thái bài viết mặc định khi thêm mới là "Xuất bản". Nếu bạn muốn thêm mới nhưng không cho hiển thị ngoài trang web có thể chọn lại thành "Không xuất bản".

+ Số 4: Chọn thể loại bài viết, các bạn chọn thể loại cho bài viết được thêm mới.

+ Số 5: Chọn thành bài viết "Nỗi bật". Mặc định sẽ là bài viết thường, nếu cấu hình là bài viết nỗi bật thì sẽ hiển thị trong những menu thuộc loại bài viết nỗi bật.

+ Số 6: Quyền xem bài viết. Mặc định khi thêm mới là "Public" cho mọi người truy cập vào trang có thể xem. Nếu trang bạn có đăng nhập có thể chọn thành "Registered" để yêu cầu người truy cập đăng nhập mới có thể xem bài viết.

+ Số 7: Chọn ngôn ngữ cho bài viết. Mặc định khi thêm mới sẽ chọn là "Tất cả", nếu trang của bạn có cấu hình 2 ngôn ngữ có thể chọn ngôn ngữ tương ứng cho bài viết.

+ Số 8: Nhập nội dung bài viết. Click xem hướng dẫn chi tiết.

them moi bai viet 2

Hình 2.2: Hướng dẫn nhập thông tin bài viết.

- Bước 3: Chọn hình ảnh đại diện cho bài viết:

Chọn vào tabs "Hình ảnh và liên kết" rồi chọn hình ảnh từ thư viện hình ảnh (hình 2.3).

them moi bai viet 3

Hình 2.3: Hướng dẫn chọn hình đại diện cho bài viết.

- Bước 4: Cấu hình tùy chọn xuất bản bài viết và mô tả SEO cho bài viết (hình 2.4).

+ Số 1:  Click vào tabs "Tùy chọn xuất bản".

+ Số 2: Định ngày xuât bản dùng để cài đặt thời gian xuất bản hiển thị bài viết ngoài trang web.

+ Số 3: Định ngày ngưng xuất bản dùng để cài đặt thời gian không xuất bản bài viết nữa. Nếu không cấu hình thì bài viết sẽ luôn xuất bản.

+ Số 4: Cài đặt ngày tạo bài viết. Nếu bạn không cấu hình thì mặc định sẽ lấy ngày và thời gian hiện tại.

+ Số 5: Nhập nội dung mô tả ngắn cho bài viết, mục này dùng để SEO bài viết. Nếu bạn muốn cho bài viết nhanh chóng lên Top từ khóa tìm kiếm trên Google các bạn nhập nội dung mô tả có chứa các từ khóa tìm kiếm liên quan đến bài viết.

Ví dụ: Nếu bài viết có tiêu đề là "Tuyển sinh 2019" các bạn có thể nhập mô tả có chứa các từ khóa sau: tuyển sinh, đăng ký tuyển sinh, tuyển sinh 2019,...

+ Số 6: Nhập từ khóa khi tìm kiếm bài viết. Các bạn nhập các từ khóa cho phần mô tả ở mục số 5 để hỗ trợ cho SEO những từ khóa chính của bài viết. Mỗi từ khóa được phân cách bởi dấu phẩy và nên viết tiếng việt không dấu. Ví dụ: tuyen sinh, tuyen sinh 2019,...

them moi bai viet 4

 Hình 2.4: Hướng dẫn tùy chọn xuất bản và SEO bài viết.

- Bước 5: Hướng dẫn cấu hình bài viết đối với website đa ngôn ngữ (hình 2.5).

+ Số 1: Click vào tabs "Kết hợp".

+ Số 2: Chọn bài viết kết hợp với ngôn ngữ Tiếng Việt. Chọn khi bài viết của bạn không phải là ngôn ngữ Tiếng Việt.

+ Số 3: Chọn bài viết kết hợp với ngôn ngữ Tiếng Anh. Chọn khi bài viết của bạn không phải là ngôn ngữ Tiếng Anh.

them moi bai viet 5

Hình 2.5: Hướng dẫn cấu hình kết hợp bài viết (đối với website đa ngôn ngữ)

- Bước 6: Click chọn "Lưu" hoặc "Lưu và thoát" hoặc "Lưu và thêm mới" để hoàn tất thêm mới bài viết (hình 2.6).

them moi bai viet 6

Hình 2.6: Hướng dẫn lưu bài viết.

Hướng dẫn chi tiết cho phần nhập nội dung bài viết:

- Hướng dẫn chọn định dạng đọc tiếp cho bài viết:

Chức năng này mục đích hiển thị một phần mô tả ngắn về bài viết hiển thị dạng Blog hoặc Trang chủ để khi click vào xem chi tiết bài viết mới hiển thị phần nội dung chính của bài viết.

+ Bước 1: Nhập nội dung mô tả ngắn (hình 2.7).

+ Bước 2: Đặt con trỏ chuột phía sau phần nội dung mô tả ngắn (số 1 hình 2.7) rồi click vào nút "Đọc tiếp" (số 1 hình 2.8). Khi thực hiện bước này bạn sẽ thấy một đường phân cách được tô đỏ trong hình 2.7.

chon doc tiep 1

Hình 2.7: Hướng dẫn chọn định dạng đọc tiếp .

 

chon doc tiep 2

Hình 2.8: Hướng dẫn chọn đọc tiếp (tiếp theo).

- Hướng dẫn đăng hình vào nội dung bài viết:

+ Bước 1: Click vào biểu tượng hình (số 1 hình 2.9).

them hinh 1

Hình 2.9: Hướng dẫn chọn thêm hình ảnh vào nội dung bài viết.

+ Bước 2: Chọn hình ảnh từ thư viện hình ảnh (hình 2.10).

Số 1: Đường dẫn hình ảnh, khi bạn chọn một hình ảnh từ thư viện hình ảnh thì tại mục này sẽ hiển thị đường dẫn hình mà bạn đã chọn. Nếu bạn muốn thêm một hình ảnh từ một đường dẫn website khác thì dán đường dẫn hình ảnh vào khung này. Ví dụ: "http://agitech.com.vn/images/About/sodo.jpg"

Số 2: Nhập tên mô tả hình ảnh.

Số 3: Chiều rộng hình được chọn. Bạn có thể nhập một chiều rộng cho hình ảnh (đơn vị tính là pixel).

Số 4: Chiều cao hình được chọn. Bạn có thể nhập một chiều cao cho hình ảnh (đơn vị tính là pixel).

Số 5: Chọn co dãn hình theo kích thước tương ứng. Mặc định sẽ được check vào và bạn nên để như vậy để hình ảnh không bị biến dạng khi thay đổi kích thước ở mục số 3 và số 4.

Số 6: Định dạng vị trí neo hình. Mặc định sẽ không định dạng. Nếu bạn chọn là "Left" thì hình sẽ được neo bên trái và chữ sẽ hiển thị bên phải của hình, nếu bạn chọn "Right" thì hình được neo bên phải và chữ sẽ hiển thị bên trái của hình, nếu bạn chọn "Center" thì hình sẽ được neo ở giữa và chữ sẽ hiển thị ở trên hoặc ở dưới nếu có.

Số 7: Chọn xóa neo của hình để chữ nằm dưới hình (đối với hình được neo bên trái hay neo bên phải).

Số 8, 9 10, 11: Chọn cấu hình khoảng cách giữa hình với chữ. Số 8 là khoản cách trên hình, số 9 là khoản cách bên phải hình, số 10 là khoản cách dưới hình, số 11 là khoản cách bên trái hình. Khoản cách thường nhập là 5 (đơn vị pixel).

Số 12: Mặc định được check vào. Để cấu hình chung cho mục số 8, 9, 10, 11 ứng với giá trị được nhập tại mục số 8.

Số 13: Check vào ô nếu bạn muốn hình có một đường viền bên ngoài.

Số 14: Tùy chỉnh kích thước đường viền bên ngoài. Mặc định là 1 (đơn vị pixel).

Số 15: Tùy chọn kiểu đường viền. Mặc định sẽ là "solid" kiểu đường liền, "dotted" là kiểu đường đứt khúc,...

Số 16: Tùy chọn màu đường viên. Mặc định sẽ là màu đen.

Số 17: Mô phỏng kết quả hiển thị hình ảnh được cấu hình.

Số 18: Danh sách các thư mục trong thư viện hình ảnh.

Số 19: Danh sách các thư mục con và file hình ảnh được chọn.

Số 20: Thông tin hình ảnh được chọn.

Số 21: Các chức năng chỉnh sửa hình ảnh như xóa, đổi tên hình, copy hình, cắt hình, xem hình. Lưu ý không nên đổi tên hình nếu hình đã được chọn cho những bài trước đó.

Số 22: Tạo thư mục mới cho thư mục hiện tại được chọn.

Số 23: Upload hình từ máy tính lên thư mục hình ảnh được chọn. Sau khi click vào chức năng sẽ hiển thị giao diện hình 2.11, bạn chọn hình ảnh từ máy tính bằng cách click vào "Browse" (số 1 hình 2.11), sau khi chọn những hình ảnh muốn tải lên bạn click vào nút "Upload" để thực hiện tải hình lên.

them hinh 2

Hình 2.10: Hướng dẫn chức năng thêm hình ảnh vào nội dung bài viết.

 

them hinh 3 

Hình 2.11: Hướng dẫn upload hình ảnh lên thư viện hình ảnh.

- Hướng dẫn tạo bảng:

+ Bước 1: Click chuột vào biểu tượng mũi tên xuống tạo bảng rồi chọn số cột và số hàng (tại đây chỉ gợi ý tối đa 8x8) hình 2.12. Hoặc bạn có thể click thẳng vào icon bảng sẽ hiển thị form cấu hình như hình 2.14, rồi các bạn nhập số cột tại trường "Cols" và số dòng tại trường "Rows" hình 2.14 (bỏ qua bước 2).

tao bang 1

Hình 2.12: Hướng dẫn tạo bảng trong nội dung bài viết.

+ Bước 2: Click chuột phải vào bảng (số 1 hình 2.13) rồi chọn "Table properties" (số 2 hình 2.13) để vào chức năng cấu hình cho bảng đã tạo.

tao bang 2

Hình 2.13: Hướng dẫn tạo bảng trong nội dung bài viết.

+ Bước 3: Cấu hình cho bảng (hình 2.14).

Số 1: Cấu hình khoảng cách giữa đường viền ô và chữ, thường nhập giá trị là 5.

Số 2: Cấu hình khoảng hở đường viền ô, thường nhập giá trị là 0.

Số 3: Cấu hình kích thước đường viền ô, thường nhập giá trị là 1.

Số 4: Cấu hình độ rộng bảng. Như hình tôi cho là 100%.

Số 5: Click nút "Update" để cập nhật cấu hình cho bảng.

tao bang 3

Hình 2.14: Hướng dẫn cấu hình bảng.

Kết quả cuối cùng sau khi thực hiện xong bước 3 sẽ hiển thị như hình 2.15.

tao bang 4

Hình 2.15: Kết quả sau khi cấu hình xong bảng.

- Hướng dẫn tạo link, download file:

+ Bước 1: Đánh một đoạn văn bản cần gắn link. Tô đoạn văn bản cần gắn link (số 1 hình 2.16) rồi chọn vào biểu tượng gắn link (số 2 hình 2.16).

tao link 1

Hình 2.16: Hướng dẫn tạo link trong bài viết.

+ Bước 2: Cấu hình tạo link (hình 2.18).

Số 1: Đường dẫn đi tới, nếu bạn muốn gắn cho đi tới một link ngoài bạn copy và dán vào đây.

Số 2: Nội dung văn bản được gắn link.

Số 3: Chọn link đến một tập tin thư viện:

Tại giao diện chọn file bạn có thể tạo thư mục mới bằng cách click vào nút "New Folder" (số 1 hình 2.17).

Tải file lên thư viện bằng cách click vào nút "Upload" (số 2 hình 2.17).

Chọn file trong khung số 3 hình 2.17 rồi click vào nút "Update" số 4 hình 2.17 để hoàn tất chọn file.

tao link 3

Hình 2.17: Chọn file từ thư viện vào link.

Số 4: Chọn link đến một liên hệ.

Số 5: Chọn link đến một bài viết.

Số 6: Chọn link đến một menu.

Số 7: Chọn kết quả mở link. Nếu bạn muốn mở một tab mới thì chọn là "Open in new window".

Số 8: Nhập tiêu đề mô tả link được hiển thị khi đưa chuột vào link.

Số 9: Chọn "Insert" để hoàn tất tạo link.

tao link 2

Hình 2.18: Hướng dẫn tạo link.

- Hướng dẫn tạo Tabs (đối với những trang có cài plugin tabs):

+ Bước 1: Phía dưới nội dung click vào nút "Tabs" (số 1 hình 2.19).

tao tabs 1

Hình 2.19: Chọn tạo Tabs.

+ Bước 2: Nhập tiêu đề Tabs hiển thị (số 1 hình 2.20). Nhập link khi click vào tiêu đề Tabs (số 2 hình 2.20).

tao tabs 2

Hình 2.20: Hướng dẫn tạo Tabs.

+ Bước 3: Nếu bạn tạo 2 tabs thì bạn click vào "Tab 2" (số 1 hình 2.21) rồi nhập tương tự như bước 2 gồm tiêu đề (số 2 hình 2.21) và link cho tab (số 2 hình 2.21). Tương tự, nếu bạn muốn thêm tab nhập thêm cho tab 3, 4,... (tối đa 10 tab). Rồi click vào nút "Insert" số 4 hình 2.21.

tao tabs 3

Hình 2.21: Hướng dẫn tạo tabs (tiếp theo).

Khi thực hiện xong bước 3 kết quả hiển thị sẽ như hình 2.22. Số 1 là tiêu đề tab, Số 2 là nội dung hiển thị khi click vào tab.

tao tabs 4

Hình 2.22: Kết quả hiển thị tabs.

- Hướng dẫn nhúng module vào bài viết:

+ Bước 1: Click vào nút "Mudule" phía dưới nội dung (số 1 hình 2.23).

nhung module 1

Hình 2.23: Chọn nhúng module vào bài viết.

+ Bước 2: Bạn click vào cột tiêu đề module muốn nhúng vào (số 1 hình 2.24) hoặc click vào cột vị trí (số 2 hình 2.24).

nhung module 2

Hình 2.24: Chọn module được nhúng vào.

Kết quả hiển thị khi chọn như hình 2.25. Số 1 trong hình là kết quả khi click vào tiêu đề, Số 2 trong hình là kết quả khi click vào vị trí. Lưu ý nếu click vào vị trí thì những module có tên vị trí tương tự sẽ được nhúng vào bài viết.

nhung module 3

Hình 2.25: Kết quả khi chọn nhúng module.

- Hướng dẫn gắn link một menu:

+ Bước 1: Click vào nút "Menu" phía dưới phần nhập nội dung (số 1 hình 2.26).

gan link menu 1

Hình 2.26: Chọn gắn link menu vào bài viết.

+ Bước 2: Click vào tiêu đề menu được chọn để gắn vào (số 1 hình 2.27).

gan link menu 2

Hình 2.27: Chọn menu được gắn vào nội dung bài viết.

Kết quả sau khi thực hiện xong bước 2 giống như số 1 hình 2.28.

gan link menu 3

Hình 2.28: Kết quả gắn link một menu vào nội dung bài viết.

- Hướng dẫn gắn link một bài viết:

+ Bước 1: Tương tự như chức năng gắn link menu, Click vào nút "Bài viết" phía dưới phần nhập nội dung.

nhung bai viet 1

Hình 2.29: Chọn thêm một link bài viết vào nội dung.

+ Bước 2: Click vào tiêu đề bài viết muốn gắn link (số 1 hình 2.30).

nhung bai viet 2

Hình 2.30: Hướng dẫn chọn gắn link bài viết.

3. Sửa bài viết:

Để sửa bài viết, tại giao diện quản lý bài viết bạn check vào ô ứng với dòng bài viết muốn sửa (số 1 hình 3.1) rồi click tiếp vào nút "Sửa" (số 2 hình 3.1) hoặc Click thẳng vào tiêu đề bài viết muốn sửa (số 3 hình 3.1).

sua bai viet

Hình 3.1: Hướng dẫn chọn sửa bài viết.

Sau khi chọn sửa các bạn chỉnh sửa các phần tương tự như chức năng thêm mới bài viết rồi click nút "Lưu" hoặc "Lưu và thoát".

4. Xuất bản và không xuất bản bài viết:

- Cách 1: Tại giao diện quản lý bài viết, bạn check vào ô ứng với dòng bài viết muốn cập nhật thành nổi bật hay không nổi bật (số 1 hình 4.1) rồi click vào nút "Feature" nếu muốn cập nhật là nỗi bật, click vào nút "Unfeature" nếu muốn cập nhật là không nỗi bật (số 2 hình 4.1). Cách này dùng trong trường hợp cập nhật nhiều bài viết.

- Cách 2: Tại giao diện quản lý bài viết, bạn click vào biểu tượng hình ngôi sao chưa tô vàng ứng với dùng bài viết muốn cập nhật là nổi bật và ngược lại click vào biểu tượng ngôi sao tô vàng ứng với dòng bài viết muốn cập nhật không nổi bật (số 3 hình 4.1).

noi bat khong noi bat bai viet

Hình 4.1: Hướng dẫn cập nhật bài viết nỗi bật và bài viết không nỗi bật.

5. Check-In bài viết:

Trường hợp có một tài khoản quản trị khác đã vào sửa bài viết nhưng thoát bằng nút quay lại của trình duyệt web hay đóng trang không đúng cách sẽ có biểu tượng ổ khóa ngăn chặn một quản trị khác vào để sửa bài viết. Bạn cần thực hiện thao tác Check-In mới vào chỉnh sửa cho bài viết:

- Cách 1: Tại giao diện quản lý bài viết, bạn check vào ô ứng với dòng bài viết bạn muốn cập nhật Check-In (số 1 hình 5.1) rồi click vào nút "Check In" (số 2 hình 5.1). Cách này dùng cho trường hợp cập nhật nhiều bài viết.

- Cách 2: Bạn click vào biểu tượng ổ khóa ứng với dòng bài viết muốn cập nhật Check-In. Cách này dùng cho trường hợp cập nhật 1 bài viết.

check in bai viet

Hình 5.1: Hướng dẫn cập nhật check-in bài viết.

6. Xóa bài viết:

Tại giao diện quản lý bài viết bạn check vào ô ứng với dòng bài viết muốn xóa (số 1 hình 6.1) rồi click vào nút "Thùng rác" (số 2 hình 6.1).

xoa bai viet

Hình 6.1: Hướng dẫn xóa bài viết.

7. Lọc và tìm kiếm bài viết:

Tại giao diện quản lý bài viết, bạn nhập tiêu đề bài viết cần tìm vào khung nhập (số 1 hình 7.1) rồi click vào biểu tượng kính lúp hoặc nhấn phím "Enter" để tìm bài viết.

Để tìm theo nhiều điều kiện hơn bạn click vào nút "Search tools" (số 2 hình 7.1) điều kiện tìm sẽ hiển thị thêm (số 3 hình 7.1) gồm: Tìm theo trạng thái, tìm theo thể loại, tìm theo quyền truy cập, theo tác giả, theo ngôn ngữ, tìm tag, tìm theo cấp bật.

Chọn sắp xếp cột bài viết và phân số bài viết hiển thị trên một trang (số 4 hình 7.1).

loc tim kiem bai viet

 Hình 7.1: Hướng dẫn lọc tìm kiếm bài viết.

Hướng dẫn quản lý menu trong joomla

1. Thêm danh mục menu:

Joomla mặc định có danh mục là Main Menu. Để tạo danh mục mới bạn vào quản lý chức năng quản lý danh mục bằng cách click vào "Danh mục" rồi click "Quản lý danh mục".

quan ly danh muc menu

Hình 1.1: Hướng dẫn vào chức năng quản lý danh mục

- Bước 1: Tại giao diện quản lý danh mục menu, click vào nút "Thêm mới".

them danh muc menu 1

Hình 1.2: Chọn thêm mới danh mục

- Bước 2: Nhập tiêu đề danh mục (số 1 hình 1.3), nhập kiểu danh mục (số 2 hình 1.3).

Bước 3: Click vào nút "Lưu" để lưu lại. Hoặc "Lưu và thoát" để lưu và thoát khỏi chức năng thêm. Hoặc "Lưu và thêm mới" để lưu và thêm mới danh mục khác (số 3 hình 1.3).

them danh muc menu 2

Hình 1.3:  Hướng dẫn thêm mới danh mục menu

2. Sửa danh mục:

Để sửa danh mục bạn check vào ô ứng với dòng danh mục muốn sửa (số 1 hình 2.1) rồi click vào nút sửa (số 2 hình 2.1). Giao diện sửa sẽ hiển thị, bạn sửa thông tin và click vào nút "Lưu".

sua danh muc menu

Hình 2.1: Hướng dẫn chọn sửa danh mục menu

3. Xóa danh mục menu:

Để xóa danh mục menu bạn check vào ô ứng với dòng danh mục muốn xóa (số 1 hình 3.1) rồi click vào nút xóa (số 2 hình 3.1).

xoa danh muc menu

Hình 3.1: Hướng dẫn chọn xóa danh mục menu

4. Thêm mới menu:

Trước tiên, vào chức năng quản lý menu của danh mục.

Click vào nút "Danh mục" rồi click vào tên danh mục muốn thêm menu.

quan ly menu

Hình 4.1: Hướng dẫn vào quản lý menu của danh mục

- Bước 1: Click vào nút "Thêm mới".

them moi menu 1

Hình 4.2: Hướng dẫn chọn thêm mới menu

- Bước 2: Giao diện thêm mới menu hiển thị, bạn thực hiện theo trình tự sau (hình 4.3):

+ Số 1: Nhập tiêu đề menu.

+ Số 2: Nhập tên link với tên tiếng việt không dấu, viết thường và thay thế khoảng trắng thành dấu gạch ngang

Ví dụ: Từ "Giới thiệu" sẽ thành "gioi-thieu"

+ Số 3: Chọn loại menu (có rất nhiều loại vui lòng xem chi tiết phía dưới hình 4.3).

+ Số 4: Danh mục của menu, mục này mặc định là danh mục bạn đã chọn ở thao tác đầu tiên.

+ Số 5: Chọn menu cha. Ví dụ: Tên menu bạn đặt là "Cơ cấu tổ chức" thì menu cha là "Giới thiệu" chẳng hạn.

+ Số 6: Trạng thái menu. Mặc định khi thêm mới là "Xuất bản".

+ Số 7: Trang mặc định. Chọn nếu cho trang mặc định khi vào trang chủ webssite là trang menu.

+ Số 8: Chọn quyền truy cập. Mặc định là "Public" cho tất cả mọi người truy cập vào trang web có thể vào menu. Nếu trang bạn có chức năng đăng nhập người dùng bạn có thể chọn "Registered" để giới hạn chỉ cho phép người dùng đã đăng nhập mới vào được menu này.

+ Số 9: Chọn ngôn ngữ. Nếu web của bạn không có cấu hình đa ngôn ngữ thì mục này mặc định là "Tất cả" và bạn có thể bỏ qua bước này. Ngược lại, nếu web của bạn có cấu hình đa ngôn ngữ bạn hãy chọn loại ngôn ngữ phù hợp.

+ Số 10: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, click vào nút "Lưu" để kết thức thêm mới menu.

them moi menu 2

Hình 4.3: Hướng dẫn thêm mới menu (cấu hình tổng quan)

*** Giới thiệu chức năng chọn loại cho menu: chức năng này sẽ quyết định nội dung hiển thị khi click vào menu. ***

them moi menu chon loai 1

Hình 4.4: Danh sách chọn loại menu

- Số 1: Loại menu là những bài viết nổi bật thuộc những thể loại được chọn (hình 4.4):

Khi chọn xong loại là "Bài viết nổi bật" các bạn click vào tabs "Tùy chọn giao diện" để cấu hình (số 1 hình 4.5):

(2) Chọn các thể loại có các bài viết nổi bật được lấy ra, mặc định sẽ chọn là tất cả thể loại.

(3) Cấu hình số bài viết được hiển thị toàn bộ nội dung.

(4) Cấu hình số bài viết được lấy cho 1 trang.

(5) Cấu hình số cột bài viết.

(6) Cấu hình số bài viết được lấy dạng tiêu đề và link.

(7) Cấu hình sắp xếp bài viết theo chiều ngang hay chiều dọc.

(8) Cấu hình thứ tự thể loại được lấy bài viết lên đầu tiên.

(9) Cấu hình thứ tự bài viết được lấy lên đầu tiên.

(10) Cấu hình thứ tự bài viết được lấy theo loại ngày lên đầu tiên.

(11) Cấu hình phân trang.

(12) Cấu hình hiển thị phân trang.

* Mặc định sẽ lấy cấu hình định sẵn của Admin.

them moi menu chon loai 2 bai viet noi bat

Hình 4.5: Hướng dẫn cấu hình giao diện danh sách bài viết nổi bật

- Số 2: Chọn hiển thị danh sách các bài viết của một thể loại được chọn với dạng một hay nhiều cột (hình 4.4).

Khi chọn xong loại là "Category Blog" các bạn tiếp tục click vào nút "Lựa chọn" để chọn một thể loại (số 1 hình 4.6) hoặc click vào nút "Tạo" để thêm mới một thể loại bài viết (số 2 hình 4.6).

them moi menu chon loai 2 blog

Hình 4.6: Hướng dẫn chọn một thể loại bài viết cho menu dạng Blog

Tiếp theo các bạn click vào tabs "Tuy chọn giao diện đạng Blog" (số 1 hình 4.7) để cấu hình lại giao diện hiển thị, nếu không cấu hình sẽ lấy cấu hình mặc định của Admin.

(2) Cấu hình số bài viết được hiển thị toàn bộ nội dung.

(3) Cấu hình số bài viết được lấy cho 1 trang.

(4) Cấu hình số cột bài viết.

(5) Cấu hình số bài viết được lấy dạng tiêu đề và link.

(6) Cấu hình sắp xếp bài viết theo chiều ngang hay chiều dọc.

(7) Cấu hình lấy các bài viết của cấp bật thể loại con.

(9) Cấu hình thứ tự bài viết được lấy lên đầu tiên.

(10) Cấu hình thứ tự bài viết được lấy theo loại ngày lên đầu tiên.

(11) Cấu hình phân trang.

(12) Cấu hình hiển thị phân trang.

(13) Cấu hình lấy hoặc không lấy bài viết nổi bật.

them moi menu chon loai 2 blog 2

Hình 4.7: Hướng dẫn cấu hình giao diện bài viết dạng Blog

- Số 3: Loại menu là các bài viết được lưu trữ (hình 4.4).

Sau khi chọn loại menu là "Các bài viết lưu trữ" các bạn chọn thể loại được lấy những bài viết được lưu trữ không mặc định sẽ lấy tất cả thể loại (hình 4.8).

them moi menu chon loai 2 bai viet luu tru

Hình 4.8: Hướng dẫn chọn thể loại cho menu bài viết được lưu trữ

- Số 4: Loại menu là danh sách các thể loại con của một thể loại được chọn (hình 4.4).

Sau khi chọn loại menu là "Danh sách thể loại" các bạn chọn thể loại được lấy những thể loại con (số 1 hình 4.9) hoặc tạo mới một thể loại (số 2 hình 4.9).

them moi menu chon loai 2 danh sach the loai

Hình 4.9: Hướng dẫn chọn thể loại để lấy các thể loại con

- Số 5: Loại menu là các danh sách tất cả thể loại (tương tự như loại menu danh sách thể loại) (hình 4.4).

Sau khi chọn loại menu là "Danh sách tất cả thể loại" các bạn chọn thể loại được lấy những những thể loại con (hình 4.10).

them moi menu chon loai 2 danh sach tat ca the loai

Hình 4.10: Hướng dẫn chọn thể loại được lấy danh sách các thể loại con

- Số 6: Loại menu là hiển thị một bài viết được chọn (hình 4.4).

Sau khi chọn loại menu là "Single Article" các bạn chọn một bài viết được hiển thị khi click vào menu (số 1 hình 4.11) hoặc click vào nút "Tạo" để thêm mới một bài viết (số 2 hình 4.11).

them moi menu chon loai 2 chon mot bai viet

Hình 4.11: Hướng dẫn chọn một bài viết cho loại menu "Single Article"

- Số 7: Loại menu là giao diện thêm mới bài viết hiển thị tại trang web. Loại menu này bắt buộc người dùng phải đăng nhập mới được thực hiện (hình 4.4).

- Số 8: Loại menu là hiển thị các liên hệ nổi bật trong quản lý form liên hệ (hình 4.4).

- Số 9: Loại menu là hiển thị danh sách các liên hệ trong một thể loại liên hệ được chọn (hình 4.4).

Sau khi chọn loại menu là "List Contacts in a Category" các bạn chọn một thể loại liên hệ được lấy các liên hệ để hiển thị (số 1 hình 4.12) hoặc chọn tạo mới một thể loại liên hệ (số 2 hình 4.12).

them moi menu chon loai 2 chon the loai lien he

Hình 4.12: Hướng dẫn chọn thể loại liên hệ được lấy các liên hệ

- Số 10: Loại menu là hiển thị một liên hệ được chọn (hình 4.4).

Sau khi chọn loại menu là "Single Contact" các bạn chọn một liên hệ được hiển thị khi click vào menu (số 1 hình 4.13) hoặc click vào nút "Tạo" để thêm mới một liên hệ (số 2 hình 4.13).

them moi menu chon loai 2 chon mot lien he

Hình 4.13: Hướng dẫn chọn một liên hệ được hiển thị

- Số 11: Loại menu là hiển thị tất cả các liên hệ trong một thể loại liên hệ được chọn (hình 4.4).

Sau khi chọn loại menu là "Tất cả danh mục Liên hệ" các bạn chọn một thể loại liên hệ được được lấy các liên hệ được hiển thị (hình 4.14).

them moi menu chon loai 2 chon tat ca danh muc the loai

Hình 4.14: Hướng dẫn chọn một thể loại liên hệ được lấy các liên hệ

- Số 12: Loại menu là Album được lấy trong quản lý trong mục mở rộng với "OS Gallery". (hướng dẫn dành cho các trang có cài gói quản lý Album này) (hình 4.4).

Sau khi chọn loại menu là "OS Gallyery Menu" các bạn chọn tabs "Params" (số 1 hình 4.15) để cấu hình chọn một hay nhiều Album để hiển thị (số 2 hình 4.15).

them moi menu chon loai 2 album hinh

Hình 4.15: Hướng dẫn chọn Album hình ảnh được hiển thị

- Số 13: Loại menu là hiển thị Form sửa thông tin người dùng khi đã đăng nhập vào trang web.(hình 4.4) 

- Số 14: Loại menu là hiển thị Form đăng ký người dùng (hình 4.4).

- Số 15: Loại menu là hiển thị thông tin người dùng khi đã đăng nhập vào trang web (hình 4.4).

- Số 16: Loại menu là nút chức năng đăng xuất khi đã đăng nhập vào trang web mới có thể thấy (hình 4.4). 

- Số 17: Loại menu là hiển thị Form đăng nhập vào trang web (hình 4.4).

- Số 18: Loại menu là hiển thị một yêu cầu ghi nhớ tên đăng nhập (hình 4.4).

- Số 19: Loại menu là hiển thị Form thiết lập lại mật khẩu (hình 4.4).

- Số 20: Loại menu là một liên tự nhập vào (hình 4.4).

Sau khi chọn loại menu là "External URL" các bạn chọn nhập một link mà ban muốn chuyển đến (hình 4.16).

them moi menu chon loai 2 link nhap

Hình 4.16: Hướng dẫn tạo menu chuyển đến một link

- Số 21: Loại menu là chọn link đến một menu khác được chọn (hình 4.4).

Sau khi chọn loại menu là "Menu item Alias" các bạn chọn một menu được link đến (số 1 hình 4.17) hoặc tạo mới một menu được link đến (số 2 hình 4.17).

them moi menu chon loai 2 chon link menu

Hình 4.17: Hướng dẫn chọn một link một menu hoặc thêm mới link menu

5. Cấu hình menu với icon hình:

Để cấu hình menu có hình icon bên trái hoặc chỉ có hình icon các bạn click vào tabs "Tùy chọn loại liên kết" (số 1 hình 5.1) rồi chọn hình ảnh từ thư viện hoặc tải lên (số 2 hình 5.1).

Mặc định sẽ hiển thị tiêu đề cùng icon bạn có thể chọn không hiển thị tiêu đề mà chỉ hiển thị icon bằng cách chọn "Không" (số 3 hình 5.1).

Nếu đã cấu hình nhưng bạn không muốn icon hiển thị nữa, bạn chọn "Không" (số 4 hình 5.1).

 them moi menu icon hinh

Hình 5.1: Hướng dẫn cấu hình menu icon hình

6. Cấu hình tiêu đề khi vào trang menu:

Để cấu hình tiêu đề hiển thị khi vào trang menu các bạn click vào tabs "Tùy chọn hiển thị" (số 1 hình 6.1).

Tiếp theo các bạn điền tiêu đề menu mình muốn đặt (số 2 hình 6.1).

Nếu bạn không muốn tiêu đề hiển thị có thể chọn tại hiển thị tiêu đề là "Không" (số 3 hình 6.1).

them moi menu tuy chinh tieu de

Hình 6.1: Hướng dẫn cấu hình tiêu đề hiển thị khi vào trang menu

7. Cấu hình SEO:

Một trang web muốn lên Top của tìm kiếm Google bận cần phải cấu hình phần này cho mục menu (hình 7.1):

Click vào tabs "Tùy chọn Metadata" (số 1 hình 7.1).

(1) Nhập sự miêu tả: Nhập nội dung mô tả ngắn cho menu được tạo (nhập tốt nhất là 150 từ).

(3) Nhập từ khóa: Nhập các từ khóa mà bạn cho là khi tìm trên google sẽ hiển thị nội dung menu này, mỗi từ khóa cách nhau bởi dấu phẩy (nên nhập các từ khóa gồm 2 từ, 3 từ và 4 từ, gõ không dấu sẽ hiệu quả hơn).

them moi menu seo

Hình 7.1: Hướng dẫn cấu hình SEO cho menu

8. Chọn kết hợp menu (dành cho website đa ngôn ngữ):

Đối với website đa ngôn ngữ bạn nêu cấu hình phần này để liên kết các menu ứng ngôn ngữ với nhau.

Các bạn click vào tabs "Kết hợp" rồi chọn menu khác với ngôn ngữ mà bạn đang tạo. Nếu bạn đang tạo menu có ngôn ngữ là Tiếng Anh thì bạn chọn menu cho số 2 hình 8.1, ngược lại nếu bạn tạo menu có ngôn ngữ là Tiếng Việt thì chọn menu cho số 3 hình 8.1.

them moi menu ket hop menu

Hình 8.1: Hướng dẫn chọn kết hợp các menu đối với website đa ngôn ngữ

9. Chọn sửa menu:

Để sửa menu thì tại giao diện quản lý menu các bạn check vào ô ứng với dòng menu muốn sửa (số 1 hình 9.1) rồi click vào nút "Sửa" (số 2 hình 9.1). Hoặc đơn giản hơn là bạn chỉ cần click vào tiêu đề menu. Giao diện sửa menu sẽ hiển thị và bạn hãy chỉnh sửa các thành phần mà bạn muốn sửa rồi click lưu lại.

sua menu

Hình 9.1: Hướng dẫn chọn sửa menu

10. Xuất bản và không xuất bản menu: 

Tại giao diện quản lý menu, các bạn có thể check vào ô ứng với dòng menu muốn cập nhật xuất bản hoặc không xuất bản (số 1 hình 10.1) rồi click vào nút chức năng "Xuất bản" nếu bạn muốn xuất bản các menu được chọn hay click vào nút "Không xuất bản" nếu bạn muốn cập nhật không xuất bản các menu được chọn (số 2 hình 10.1).

Để cập nhật nhanh một dòng menu thành xuất bản bạn click vào biểu tượng dấu X màu đỏ tại cột trạng thái, ngược lại nếu bạn muốn cập nhật không xuất bản thì click vào biểu tượng dấu check màu xanh của cột trạng thái ứng với dòng menu bạn muốn cập nhật.

xuat ban khong xuat ban menu

Hình 10.1: Hướng dẫn chọn xuất bản hay không xuất bản menu

11. Check-in menu:

Khi bạn vào sửa một menu và bạn chọn quay lại trang trước bằng nút trở lại của trình duyệt hoặc thoát không đúng cách hay một người quản trị khác đang vào sửa thì menu đó sẽ có biểu tượng khóa. Điều này sẽ ngăn chặn một người dùng quản trị khác vào sửa menu. Để loại bỏ bạn thực hiện theo cách sau:

- Cách 1: Check vào ô ứng với dòng menu muốn cập nhật (số 1 hình 11.1). Rồi click vào nút "Check In" (số 2 hình 11.1). Dùng khi cập nhật nhiều dòng.

- Cách 2: Click vào biểu tượng ổ khóa ứng với dòng menu. Dùng khi cập nhật nhanh một dòng.

check in menu

Hình 11.1: Hướng dẫn check-in menu

12. Chọn xóa menu:

Để xóa menu thì tại giao diện quản lý menu bạn check vào ô ứng với dòng menu muốn xóa (số 1 hình 12.1) rồi click vào nút "Thùng rác" (số 2 hình 12.1).

xoa menu

Hình 12.1: Hướng dẫn xóa menu

13. Lọc và tìm kiếm menu:

Tại giao diện quản lý menu bạn click vào nút "Search tools" (số 1 hình 13.1), các thanh lọc dữ liệu sẽ hiển thị (số 2 hình 13.1) gồm: tìm theo trạng thái, tìm theo quyền truy cập, tìm theo ngôn ngữ, tìm theo cấp bật menu, chọn menu cha.

Bạn có thể tìm tiêu đề menu tại khung nhập tìm kiếm và sắp xếp kết quả tìm được cùng với số dòng hiển thị trên một trang (số 3 hình 13.1).

loc tim kiem menu

Hình 13.1: Hướng dẫn lọc tìm kiếm menu

Ngoài ra, tại mỗi dòng menu có 3 dấu chấm cho bạn click giữ rồi kéo thả lên xuống để sắp xếp thứ tự của menu.