Hỗ trợ - Bàn giao

Hỗ trợ bàn giao

1. Công tác bàn giao dữ liệu:

Khi nghiệm thu một sản phẩm website Công Nghệ Xanh An Giang sẽ tiến hành thủ tục bàn giao dữ liệu đầy đủ như sau:

- Một đĩa CD gồm các dữ liệu sau:

- Source website với cơ sở dữ liệu theo thời điểm hoàn thành đúng như cam kết trong hợp đồng.

- Các phần mềm hỗ trợ cho công tác quản trị website như: phần mềm tương tác ftp, phần mềm tối ưu hóa hình ảnh...

- Phần mềm kết nối hỗ trợ từ xa: Teamviewer.

Chính sách - bảo trì bảo hành

Chính sách - bảo trì bảo hành

Tất cả các website, phần mềm do  “CÔNG NGHỆ XANH AN GIANG” sản xuất và phát triển đều được bảo trì định kỳ (tuần, tháng, quý – tùy gói sản phẩm ) & bảo hành miễn phí trong thời hạn 01 năm kể từ ngày nghiệm thu sản phẩm.

I. CHÍNH SÁCH BẢO TRÌ

1. Công tác bảo trì – mục đích và ý nghĩa

- Đối với website: Được thực hiện trực tuyến và thông báo đến khách hàng qua hình thức e-mail hoặc điện thoại.