Chung tay bán hàng mùa Covid 19

Trong bối cảnh của thiên tai mùa Dịch COVID-19 hiện nay làm ảnh hướng đến tình hình chung của toàn dân trên toàn thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng với các đối tượng kinh doanh mua bán trên thị trường nhưng các đối tượng này không ngừng phát huy hết các tính năng vốn có trên xã hội ngày nay, như bán hàng cho bạn bè qua zalo, fb, youtube, các kênh bán hàng thương mại điện tử,…, chính vì một nhu cầu đẩy mạnh và mang tính hiệu quả hơn và quảng cáo sâu hơn, cần người bạn thấu hiểu và đồng hành cùng người bán, nay AGITECH sẽ hỗ trợ và cùng bạn phân phối hàng trên kênh bán thông minh nhưng giảm chi phí. Mọi chí tiết các bạn inbox mình sẽ hỗ trợ và tư vấn các bạn.