Khi thiết kế website có cần đăng ký với cơ quan quản lý nào không?

Khi thiết kế website tùy theo nhu cầu sử dụng mà website sẽ cần hoặc không cần đăng ký với các cơ quan. Sau đây là một số website cần phải đăng ký:

  • Website thương mại điện tử bán hàng: thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định.
  • Website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử: Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
  • Website cho phép người tham gia tiến hành mua bán hàng hóa theo phương thức giao dịch hàng hóa: Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương.
  • Website cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến: Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương.
  • Website đấu giá trực tuyến: Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương là đơn vị xác nhận đăng ký cho các website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Bộ Công Thương quy định cụ thể yêu cầu về nội dung hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt đăng ký đối với website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Thiết kế trang website trong bao lâu?

Thời gian để thiết kế một website thông thường từ 2 tuần hoặc có thể giao động từ 3-4 tuần. Trong trường hợp trang web của bạn thiết kế theo yêu cầu, tích hợp nhiều chức năng và phải chỉnh sửa lại nhiều lần thì thời gian để hoàn thiện một trang web sẽ kéo dài trên 30 ngày.

Ngoài vấn đề liên quan đến chức năng thì yếu tố thông tin cũng là điều quan trọng ảnh hưởng đến quá trình thiết kế và hoàn thiện website. Quá trình tổng hợp thông tin của doanh nghiệp/cửa hàng càng lâu thời gian thiết kế website càng kéo dài.

Sau khi nhận đầy đủ yêu cầu, các nhân viên sẽ lên demo và gửi cho doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ 24h - 1 tuần kể từ thời điểm ký hợp đồng. Trong khoảng 15 - 30 ngày tiếp theo đó là thời gian để các bộ phận triển khai ý tưởng và hoàn thiện website theo demo đã duyệt.