Slide item 6
Slide item 1
Slide item 2
Slide item 3
Slide item 4
Slide item 5
Slide item 7

Tuyển dụng nhân sự

chuc mung trung thu dn

Bảng giá outsourcing - laravel

0 reviews / Write a review
Mã sản phẩm:
Khả dụng: In stock
Giá: 220.000 Đ
Số lượng: 

Mô tả ngắn

Bảng báo giá giờ công làm việc cho dự án sử dụng framework laravel

Bắt đầu với dự án (công việc) của bạn, khi mà bạn gửi bản yêu cầu cho việc phát triển ứng dụng nền web, phần mềm tới chúng tôi, chúng tôi sẽ tiền hành ước tính khối lượng công việc dựa vào bản yêu cầu mà bạn đã gửi.

Ước tính khói lượng công việc được tính theo đầu mục công viêc: Đầu mục công việc đơn giản nhất được ước lượng bắt đầu từ chức năng đăng nhập, như được hiểu một chức năng đăng nhập cơ bản được tính là bằng 1 đầu mục công việc

Với danh sách các công việc trong yêu cầu của bên bạn, chúng tôi sẽ tiến hành ước tính các đầu mục công việc đó theo yêu cầu bên bạn gửi cho bên chúng tôi.

BẢNG GIÁ CƠ BẢN

220.000 VNĐ / 1 GIỜ LÀM

Các bình luận