Hướng dẫn cách khôi phục cơ sở dữ liệu mysql khi lỡ xóa file ibdata

 khoi phuc mysql database

Nếu có một ngày bạn vô tình xóa (Shift + Delete) file ibdata của cơ sở dữ liệu Mysql, thì bạn cũng đừng quá lo lắng vì tôi cũng từng phạm phải trường hợp như bạn và thật mai mắn khi tôi tìm được một cách giải quyết.

Trong bài viết này tôi chia sẻ cho các bạn cách khôi phục mà tôi đã làm, mong là có thể giúp ích cho đọc giả khi đọc bài viết này.

Để có thể khôi phục trong thư mục data của Mysql bạn vẫn còn giữ thư mục các database, trong đó có file .frm và .ibd . Ngoài ra bạn vẫn cần có file .sql cũ để có thể Import lấy lại cấu trúc các bảng dữ liệu.

Khi truy cập vào cơ sở dữ liệu phpmyadmin bạn vẫn thấy database, table nhưng cấu trúc và dữ liệu đã bị mất, chọn vào bảng dữ liệu sẽ hiển thị lỗi "table doesn't exist".

Sau đây là các bước để thực hiện khôi phục dữ liệu:

Bước 1: Bạn tạo một database mới, rồi Import file .sql cũ vào.

Bước 2: Bạn khôi phục lại từng bảng dữ liệu trong databasse.

- Chạy thực thi lệnh xoá tablespace của bảng cần khôi phục:

ALTER TABLE <Tên bảng cần khôi phục> DISCARD TABLESPACE

Sau khi chạy lệnh trên trong thư mục Mysql/data/<database mới> sẽ mất file .ibd của bảng bạn đang khôi phục.

- Bạn sao chép file .ibd của bảng trong thư mục của cơ sở dữ liệu bị lỗi vào Mysql/data/<database mới>.

- Chạy thực thi lệnh import lại tablespace của bảng cần khôi phục.

ALTER TABLE <Tên bảng cần khôi phục> IMPORT TABLESPACE

Sau khi chạy lệnh bạn sẽ thấy được dữ liệu của bảng, tới đây là bạn đã khôi phục được một bảng dữ liệu.

Các bạn thực hiện theo bước 2 cho các bảng dữ liệu còn lại là có thể khôi phục lại toàn bộ database của bạn.

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ: Ngụy Kim Hưng