Quy trình làm việc của trưởng nhóm

CÔNG TY TNHH TV&DV KT

CÔNG NGHỆ XANH AN GIANG

Số: 1/QT-CNX2019

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                              An Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2019

                                                                                             logo agitech

                                                QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA TRƯỞNG NHÓM

1. Thu thập yêu cầu

- Ghi chép đầy đủ, có thể ghi âm, chụp hình, xin tài liệu

- Viết bản thu thập yêu cầu gửi khách hàng xác nhận (có gắng làm nhanh nhất có thể)

- Gửi thành viên xem xét, đánh giá khả thi (có thể làm được không?) Phân loại yêu cầu: đơn giản, trung bình, khó, và không làm được

- Thương lượng khách hàng bỏ hoặc đổi yêu cầu với các chức năng khó và không làm được.

2. Mô tả hệ thống bao gồm yêu cầu về chức năng, về dữ liệu và phi chức năng (máy chủ, mạng, cài đặt khác, bảo trì, thân thiện người dùng, tiện ích người sử dụng, sử dụng đa nơi, xử lý trực tuyến, liên thông, nhanh chóng…)

3. Phân tích hệ thống hoặc từng module (phải ghi chú những module liên quan)

4. Gửi nhóm xét duyệt và góp ý phần phân tích

- 98% trở lên hài long mới duyệt, còn lại không duyệt

- Nếu 2 thành viên 1 người duyệt 1 người không thì mời thêm người bình duyệt

- 2 người không đồng ý có góp ý và chỉnh sửa theo góp ý để gửi lại bình duyệt

- Khi nào các thành viên đều duyệt sẽ qua bước thiết kế

5. Thiết kế chương trình

- Thiết kế mã giả (1 bản dùng chung, 1 bản thiết kế theo lĩnh vực hẹp (c#, web))

- Thiết kế cơ sở dữ liệu chi tiết

- Thiết kế hàm query và giao diện chi tiết.

6. Gửi nhóm xét duyệt và góp ý phần thiết kế

- Tương tự như quy trình xét duyệt ở phần phân tích

- Gửi đội coder để lập trình

7. Phân công lập trình theo 2 đội

- Lập trình window form

- Lập trình web

8. Kiểm tra test case và kiểm thử chấp nhận

- Test case, test unit: 2 quản lý đội coder.

- Gửi kiểm thử chấp nhận và báo cáo kiểm thử: trưởng nhóm tester.

9. Hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn lập trình

- Hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm

- Hướng dẫn code c#, web trên agitech.com.vn

10. Phân công công việc và chấm công nhân viên do mình quản lý. (file excel)

**** Ghi chú: trưởng nhóm hạn chế lập trình.

                                                                                                                                   GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                   Đã ký duyệt

                                                                                                                                Nguyễn Thị Út

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính

Kính gửi quý khách hàng và các đối tác!

Trong những năm qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước đóng một vai trò quan trọng nhằm phục vụ tốt hơn, có hiệu quả hơn cho người dân, doanh nghiệp và góp phần đẩy mạnh tiến trình đơn giản hoá thủ tục hành chính. Ứng dụng tin học trong quản lý hành chính nói chung và ở các chi cục nói riêng nhằm đẩy mạnh và phát triển công nghệ thông tin góp phần phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đóng góp trực tiếp và hiệu quả cho cải cách thủ tục hành chính cho sự phát triển ở các tỉnh trong giai đoạn mới hiện nay. Ngoài ra, ứng dụng tin học trong quản lý hành chính nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền tảng hành chính điện tử (Chính phủ điện tử), giúp cho việc xử lý thông tin nhanh, chính xác, đầy đủ, phục vụ tốt cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp.

Chính vì vậy, Agitech sẽ giúp việc tin học hoá cho việc giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp nói chung và ở các Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm nói riêng, hiện tại thì Agitech đã giúp cho Chị cục an toàn vệ sinh thực phẩm An Giang giải quyết được hệ thống đăng ký hồ sơ và trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ cho việc quản lý một luồng thông tin đầy đủ và chính xác và quản lý được một chuỗi thương hiệu khi đăng ký mới và đăng ký thay đổi được tra cứu một cách nhanh chóng mà hiệu quả. Hệ thống báo cáo đầy đủ các chi tiết cho một thương hiệu trong một nhóm hàng hoá thuộc một đối tượng ngành và hệ thống còn hiển thị các thương hiệu sắp hết hạn đăng ký và nhắn tin trả kết quả khi đã đăng ký gia hạn thành công.

Để giải quyết được thủ hành chính tại chi cục thì Agitech đã xậy dựng một hệ thống phần mềm quản lý (một cửa) khá hoàn chỉnh, quý Chi cục có thể xem thêm các chức năng chi tiết và tính linh hoạt của phần mềm, xin vui lòng liện hệ với Agitech để đơn vị có một hệ thống ứng dụng tin học hiệu quả hơn.

Công ty TNHH Tư vấn & Dịch vụ Kỹ thuật Công Nghệ Xanh An Giang.

34A Bùi Văn Danh, P Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02966.555.226 - Email: contact@agitech.com.vn

Chuyên mục phụ

Chuyên mục phụ