Chia sẻ cách viết Ajax trong Laravel Framework

laravel ajax

Mình đang tham gia một dự án phần mềm viết bằng Laravel Framework. Trong quá trình tìm hiểu và thực hiện một chức năng cần thiết phải sử dụng JavaScript Ajax để không cần load lại trang để lấy dữ liệu hiển thị. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách tạo một Ajax lấy dữ liệu trong Laravel Framework mong là sẽ giúp ích cho những bạn đã đọc bài chia sẻ này của mình.

Như các bạn đã biết Laravel Framework luôn yêu cầu một _token đối với URL phương thức POST vì thế việc cần làm trước tiên để Ajax của bạn có thể chạy với phương thức POST và gửi Request là khai báo cho một token. Các bạn thực hiện:

- Thêm thẻ <meta> vào <head> như sau: 

 <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">

- Tiếp theo trước đoạn code Ajax bạn thêm đoạn code Setup để gửi token trong Ajax:

$.ajaxSetup({
	headers: {
	'X-CSRF-TOKEN': $('meta[name="csrf-token"]').attr('content')
	}
});
$.ajax({
	type: "POST",
	cache: false,
	url: "URL_POST",
	data: {DATA_REQUEST},
	dataType: "json",
	success: function(data){
	//Code của bạn
	},
	error: function(error){
	//Code của bạn
	}
});

Đây là cách để một Ajax chạy trong laravel. Những bài sau mình sẽ hướng dẫn cách xử lý dữ liệu data kiểu json trả về cho những bạn nào chưa biết.

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ: Ngụy Kim Hưng