Tự thiết kế giao diện Wordpress, trang con Wordpress nhanh chóng bằng plugin Brizy.

Tự thiết kế giao diện Wordpress, trang con Wordpress nhanh chóng bằng plugin Brizy.

Bước 1: Vào link: https://wordpress.org/plugins/brizy để download plugin Brizy và cài đặt plugin vào Wordpress.

Bước 2: Sau khi cài đặt thành công vào Wordpress, ta bắt đầu tiền hành thiết kế giao diện trang web.

W1

Activate Brizy For: Plugin Brizy có hiển thi trong trang nào. Mặc định Plugin sẽ hiển thị trên trang và trong bài viết.

Bước 3: Tại giao diện templates, chọn Add new để tạo theme mới.

W2

Bước 4: Đặt tên cho Template và chọn Edit with để tới với giao diện thiết kế.

W3

Bước 5: Tai giao diện Brizy, thiết kế và cài đăt giao diện như mong muốn.

W4

Đây là giao diện mẫu được thiết kế từ plugin Brizy.

W5

Chúc các bạn thành công.

Người chia sẽ: Nguyễn Duy.