Hướng dẫn cài đặt tawk.to Module (Phần 2)

Hướng dẫn cài đặt cấu hình module Tawk.to

Bước 1: Tại giao diện Tawk.to, chọn vào ảnh đại diện và chọn vào Hồ sơ của tôi.

1

Chọn Hồ sơ của tôi

Bước 2: Cài đặt tên, tài khoản, mật khẩu và thay đổi mật khẩu.

2

Giao diện cài đặt hồ sơ

Bước 3: Bí danh: Cài đặt hiển thị, cài đăt tên tiêu đề.

3

Cài đặt bí danh

Bước 4: Cài đặt nội dung trang:

4

Cài đặt trang Tawk.to

Modify Profile Picture: Cài đặt ảnh đại diện.

Job Title: Chức vụ.

Company: Công ty.

Company Url: Link đến trang web.

Cài đặt khẩu hiệu, tóm tắt và mô tả.

Bước 5: Cài đặt giao diện nhắn tin, gồm màu nền, màu chữ, chiều rộng, chiều ngang.

5

Bước 6: Cài đặt nội dung trực tuyến, ngoại tuyến.

6

Bước 7: Danh sách cấm.

7

Bước 8: Giám sát lược truy cập.

8

Giám sát lược truy cập

Bước 9: Quản lý tin nhắn, hộp thư.

9

Bước 10: Quản lý giao diện và cài đăt, lấy mã nhúng, thêm quản trị viên, lập lịch biểu, thời gian online, offline.

10

Chúc các bạn thành công

Người chia sẻ: Nguyễn Duy