Cách viết bài viết quảng bá sản phẩm bán được hàng

Viết bài quảng cáo bán được hàng hay nói cách khác là viết bài viết mang lại lợi ích cho khách hàng, tức phục vụ khách hàng hơn là quảng cáo những mặt hàng mình đang có.

Tùy vào thời gian rãnh rổi mình có thể thuê công ty thiết kế web tại địa phương bạn (vì như thế sẽ dễ dàng cho việc chụp hình thực tế, bài viết sẽ thiết thực và đi vào lòng người)

Đầu tiên bạn phải tìm từ khóa, muốn tìm từ khóa hợp lý bạn có thể tham khảo bạn bè, khách hàng,...để họ sẽ đưa cho bạn những từ khóa mà họ thường làm, tránh trường hợp bạn cho những từ khóa là sản phẩm bạn có.

Bạn đặt câu hỏi để viết bài như sau: Bạn cần sản phẩm để làm gì, giá cả như thế nào, mua ở đâu, khác biệt gì....

Một số ví dụ về viết bài viết hiệu quả.

- AGITECH  VĂN HOÀNG.