Quản lý thời gian khoa học

Mỗi người chúng ta có 24h mỗi ngày, bao nhiêu đã đủ để làm rất nhiều việc chúng ta cần, tuy nhiên chúng ta sẽ không sử dụng thời gian đúng mục đích mà dành nhiều thời gian cho những việc giải trí, đôi lúc dẫn đến stress vì giải trí.

Chúng ta cần đặt mục đích và mục tiêu cụ thể, sau đó lập thời khóa biểu để thực hiện chúng, thời khóa biểu chi tiết đến giờ, nhưng phải chừa thời gian giải trí nhé.

Các bạn có thể sử dụng phần mềm quản lý, hoặc quyển tập, bảng (tùy thôi). Theo dõi và cảm nhận kết quả khi biết cách quản lý thời gian bạn nhé.

- AGITECH VĂN HOÀNG