Phần mềm quản lý bảo trì xe máy

0 reviews / Write a review
Mã sản phẩm:
Khả dụng: In stock
Giá: 20.000.000 Đ
Số lượng: 

Mô tả ngắn

Phần mềm quản lý bảo trì xe máy giúp quản lý công việc bảo trì xe một cách thuận tiện dễ dàng.

Nhầm đáp ứng nhu cầu quản lý hệ thống bảo trì xe máy. Phần mềm quản lý bảo trì xe máy hỗ trợ chủ hệ thống quản lý được các công việc phải làm như:

  - Quản lý nhắn tin nhắc nhở đến bảo trì xe của khách hàng (gởi bằng mail và SMS).

  - Quản lý thông tin khách hàng.

  - Quản lý phụ tùng bảo trì của toàn bộ hệ thống.

  - Quản lý xem thông tin các cơ sở kinh doanh.

  - Thống kê toàn bộ doanh thu toàn bộ hệ thống (phí bảo trì và phụ tùng thay thế) theo thời gian từng ngày, tuần tháng.

  - Thống kê danh sách khách hàng đến bảo trì trong các đợt được quy định sẵn (có thể xuất ra file excel).

  - Hệ thống phân quyền cho các cơ sở kinh doanh.

Nếu là quyền chủ cơ sở kinh doanh thì có các chức năng:

  - Quản lý khách hàng.

  - Quản lý xem thông tin các nhân viên.

  - Thống kê toàn bộ doanh thu (phí bảo trì và phụ tùng thay thế), danh sách khách hàng đến bảo trì của cở sở mình quản lý trong các đợt được quy định sẵn (có thể xuất ra file excel).

  - Hệ thống phân quyền cho các nhân viên.

Nếu là nhân viên thì có các chức năng:

  - Nhân viên kiểm tra: Kiểm tra tình trạng của xe và ghi nhận vào mẫu.

  - Nhân viên bán hàng:

         + Xem thông tin khách hàng.

         + Lập hóa đơn bảo trì kèm bán phụ tùng (nếu có).

Các bình luận