Slide item 6
Slide item 1
Slide item 2
Slide item 3
Slide item 4
Slide item 5
Slide item 7

Tuyển dụng nhân sự

Phần mềm quản lý hệ thống cafe

0 reviews / Write a review
Mã sản phẩm:
Khả dụng: In stock
Giá: 20.000.000 Đ
Số lượng: 

Mô tả ngắn

Phần mềm quản lý hệ thống quán cafe giúp khách hàng thuận tiện cho việc quản lý của quán cafe.

1. Các tác nhân.

Admin chủ quản lý toàn bộ hệ thống:

- Người được toàn quyền quyết định trong chuỗi hệ thống quán cafe kiểm tra chi tiết toàn bộ quán.

- Người cấp quyền sử dụng tài khoản cho các nhân viên và quản lý nhân viên trong quán bao gồm nhân viên phục vụ, nhân viên thu ngân.

- Xem xét các báo cáo thống kê, xem xét bảng lương và kiểm tra các hóa đơn.

- Chịu trách nhiệm phê duyệt nhập xuất kho, thống kê nhập - xuất, tồn kho.

- Xem xét kiểm duyệt các phiếu thu, phiếu chi.

- Trả lương cho nhân viên làm trong quán.

+ Nhân viên thu ngân:  

- Thực hiện việc trực tiếp thu tiền trong quán.

- Tiếp Nhận thông tin phiếu thu, thông tin phiếu chi sao đó báo cáo lại với chủ hệ thống quản lý.

- Tiếp nhận thông tin đặt món từ nhân viên phục vụ.

+ Nhân viên phục vụ:

- Làm việc trực tiếp với khách hàng tiếp nhận thông tin về việc gọi món của khách hàng.

- Liên hệ đưa thông tin đặt món cho nhân viên thu ngân.

2. Mô tả hệ thống quản lý quán cafe.

2.1 Quản lý danh mục.

2.2 Quản lý thống kê.

2.3 Quản lý đặt trước.

2.4 Quản lý kho.

2.5 Quản lý thu - chi.

- Quản lý danh mục:

Bao gồm các chức năng quản lý danh mục bàn có trong quán, danh mục khu vực trong quán (có thể là tầng trệt, lầu), danh mục nhóm hàng - phân loại bao gồm các loại thức uống mà quán kinh doanh, doanh mục menu bao gồm các chức năng chỉnh sửa, thêm, xóa các trong thực đơn menu, danh mục nguyên liệu quản lý các nguyên liệu có trong quán. Quản lý tài khoản và phân quyền nếu là quyền admin thì có thể sử dụng được toàn bộ hệ thống, nếu là nhân viên thì chỉ có thể sử dụng một số chức năng của hệ thống. Quản lý danh mục thông tin doanh nghiệp bao gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ liên hệ, điện thoại và các thông tin liên quan mà khách hàng có thể liên hệ với doanh nghiệp.

- Quản lý thống kê:

Việc quản lý thống kê bao gồm thống kê doanh thu của doanh nghiệp kinh doanh theo ngày theo tháng và các phần khác như phụ thu, chiết khấu, ghi nợ…..Quản lý thống kê của nhân viên phục vụ trong quán bao gồm quản lý về tài khoản của nhân viên đó, số lượng phiếu và doanh số của nhân viên đó theo ngày theo định kỳ tháng. Quản lý thống kê của nhân viên thu ngân là thống kê tên cụ thể của nhân viên thu ngân, ngày làm việc của nhân viên đó, số lượng phiếu thu trong ngày tháng và tổng doanh thu từ việc bán sản phẩm mà nhân viên đó thu. Thống kê doanh thu theo từng bàn, số lượng phiếu và doanh số của bàn đó theo ngày tháng. Thống kê lịch sử khách hàng đối với khách hàng là đối tượng đặt bàn online bao gồm thông tin cá nhân của khách hàng, số điện thoại lịch sử đặt bàn.

Quản lý đặt bàn: Khách hàng đặt bàn qua mạng Internet hoặc đặt bàn qua điện thoại trực tiếp, nhân viên sẽ điền thông tin của khách hàng vào đặt bàn bao gồm thông tin cơ bản số điện thoại, bàn đặt, giờ đặt, ngày đặt.

Quản lý kho: Quản lý kho bao gồm số lượng sản phẩm có trong kho, số lượng sản phẩm nhập vào kho, số lượng sản phẩm xuất kho, ngày nhập kho, ngày xuất kho, số lượng sản phẩm tồn kho, thống kê hàng tháng của, thống kê nhà cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp.

Quản lý thu-chi: Quản lý các danh mục mà doanh nghiệp kinh doanh đã thu - chi, tổng số thu của doanh nghiệp kể cả những mức phụ thu, tổng số phiếu chi gồm các khoảng như trả lương cho nhân viên, trả cho việc mua nguyên liệu.

Các bình luận