Thông báo nghỉ tết 2018

CTY TNHH TV & DV KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ XANH AN GIANG

 

Số: 3112/TBNL-CNX2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

An Giang, ngày 30  tháng  12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Mậu Tuất Năm 2018

 

            Thực hiện Thông báo số 5427/TB-LĐTBXH ngày 22/12/2017 của Bộ LĐTBXH “ Về nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị – xã hội”

Căn cứ theo nội quy công ty thông báo đến toàn thể công nhân viên “Về việc nghỉ Tết Dương lịch và tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018” cụ thể như sau:

  1. Tết Dương lịch năm 2018

Toàn thể các nhân viên được nghỉ 01 ngày, thứ Hai, ngày 01/01/2018. Mỗi nhân viên được nhận bao lì xì đón đầu năm mới.

  1. Tết Nguyên Đán Mậu Tuất

Toàn thể các nhân viên nghỉ từ  ngày 14/02/2018 đến hết ngày 20/02/2018 (tức  là ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến ngày mùng 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Ban Giám đốc công ty yêu cầu các trưởng phòng ban thông báo lại các đơn vị thuộc phòng ban mình để thực hiện./.

Nơi nhận:

  • Ban Giám đốc
  • Các phòng ban
  • Web Agitech
  • Lưu VT

Giám đốc

 (Đã ký)

Nguyễn Thị Út

Tải xuống file đính kèm

 
Chat với Agitech