Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý giúp cho chi cục ATVSTP cải cách thủ tục hành chính

Năm 2016 là năm Công ty TNHH Tư vấn & Dịch vụ Kỹ thuật Công Nghệ Xanh An Giang có nhiều chuyển biến trong lĩnh vực phần mềm.

Để giải quyết những khó khăn trong việc quản lý những thông tin nội bộ cho Chi cục ATVSTP, công ty đã giúp Chi cục xây dựng hệ thống phần mềm quản lý góp phần đơn giản hóa trong việc cải cánh thủ tục hành chính. Quá trình giải quyết thủ tục và hồ sơ cho các doanh nghiệp ở xa trở nên dễ dàng hơn với hệ thống trực tuyến.

Hệ thống phần mềm quản lý của Chi cục ATVSTP đánh dấu mốc sự tiến bộ của công ty trong lĩnh vực phần mềm. Công ty đang tiến hành nâng cấp hệ thống quản lý giúp Chi cục quản lý dễ dàng hơn.

Báo An Giang nói về những đổi mới trong cải cách thủ tục hành chính của Chi cục ATVSTP (xem tại đây).

Công ty sẽ tiếp tục phát triển thêm những dự án phần mềm khác trong những năm tiếp theo.

Những thành tựu giai đoạn 2009-2014 của AGITECH

Công ty TNHH Tư vấn & Dịch vụ Kỹ thuật Công Nghệ Xanh An Giang hay còn được gọi là Agitech.

Trong một gian thời qua Agitech không ngừng phát huy các sản phẩm sáng tạo trong ngành nghề của mình. Agitech luôn phấn đấu tốt hơn cho các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật khoa học của tỉnh An Giang. Sau đây là các bước phát triển của Agitech trong các thời gian qua.

Hội thi sáng tạo kỹ thuật khoa học năm 2010 - 2012.

Agitech đã đạt được giải về phần mềm "Quản lý kho dược 2010".

Sản phẩm đạt giải Ba về hội thi sáng tạo năm 2012 là "Tin Nhắn Xanh".

Agitech tham gia phong trào tiếp sức cùng với Hiệp hội doanh nghiệp An Giang, xây dựng hệ thống webiste cho HDDN An Giang và đã được tặng bằng khen vào năm 2013.

Agitech sẽ phát huy hơn về các năm kế tiếp.

Chat với Agitech