Nhúng video trên youtube vào winform

Xin chào các bạn!

Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cách nhúng video trên YouTube vào Winform, các bạn thực hiện như video bên dưới:

 

 

Người chia sẻ: Nguyễn Tuấn Khiêm 

Nguồn: FoxLearn

Chat với Agitech