Các bước cơ bản để xây dựng một dự án Xamarin

Hiện nay, phát triển ứng dụng di động đang phát triển mạnh mẽ và viết ứng dụng chạy trên đa nền tảng càng được chú trọng vì sự phát triển bùng nổ của Android và iOS. Chính vì thế, hôm nay chúng tôi xin trình bày các bước cơ bản để xây dựng một ứng dụng Xamarin (một công nghệ đa nền tảng viết bằng ngôn ngữ C#)

- Bước 1: Phân tích và thiết kế ứng dụng.

- Bước 2: Khởi tạo dự án và chuẩn bị các thành phần cần thiết

- Bước 3: Các bước thực hiện.

- Bước 4: Xuất bản ứng dụng lên kho.

   + CH Play:

        * Cần đảm bảo bỏ chọn Use Shared Runtime

        * Chuẩn bị keyStore (nhớ lưu cẩn thận, khi cần update app phải nhớ pass của keystore này.

        * Chọn dự án Android, Chọn Archive...

   + App Store

        *  Chuẩn bị Publishing Xamarin.iOS apps to the App Store: - Tạo ID entitlements, Tạo khóa, Tạo provisioning profile.

        * Cấu hình trên visual để chuẩn bị upload app lên iTunes.

          

Đang cập nhật....

Huỳnh Lý Thanh Nhàn

https://sites.google.com/site/hltnhan/

Chat với Agitech