Các lỗi thường xảy ra khi khởi tạo dự án Xamarin

Khi bạn khởi tạo một dự án Xamarin thì thường xảy ra một số lỗi tuy nhiên không biết lý do tại sao. Hôm nay tôi viết bài này với mong muốn giúp các bạn đỡ tốn thời gian để dò tìm lỗi và xử lý.

- Lỗi thứ 1 là: khi bắt đầu new project. Đầu tiền bạn phải đảm bảo rằng Visual Studio của bạn đã cài đặt đầy đủ Xamarin và thành phần cơ bản của .Net. Nếu bạn bỏ qua một số thành phần core có thể bạn sẽ không build được dự án.

- Lỗi thứ 2 làThe name 'InitializeComponent' does not exist in the current context. Khi gặp lỗi này, có thể bạn đã gấp quá, không build dự án trước mà chạy (deployed) dự án trước.

--> Cách xử lý: Bạn có thể clean solution và build lại dự án. Nếu không thành công, bạn có thể Clean Solution, sau đó đóng luôn VS rồi mở lên lại, tiếp theo là Build Solution, Sau khi hoàn thành bạn mới có thể Run (Deploy) dự án.

- Lỗi thứ 3 làEmulator Android_Accelerated_x86_Oreo cannot be started khi bạn build thì không có lỗi, nhưng khi deployed thì không được, lỗi này là do máy ảo của bị có thể bị lỗi.

--> Cách xử lý: Vào quản lý thiết bị (Android Device Manager - ADM), sau đó chọn máy ảo cần chỉnh sửa sang 86_64 bit hoặc hw_gpu_mode = host. Nếu lỗi vẫn xảy ra, thì bạn có thể new device mới phù hợp với cấu hình bạn cần.

- Lỗi thứ 4 là: Không thể deploy được do hình ảnh bạn chép vào thư mục của Android, iOS mà không include in project.

--> Cách xử lý: Show all file, chọn file cần Include, chọn Include In project.

- Lỗi thứ 5 là: Khi buil dự án từ Xamarin phiên bản cũ, nâng cấp lên xamarin.forms: ibtool exited with code 1, Compiling IB documents for earlier than iOS 7 is no longer supported

--> Cách xử lý: The problem is that your deployment target in info.plist is set to 6.0. Set it to at least 7.0 and you will be fine.

- Lỗi thứ 6 là: Không thể run dự án iOS vì chưa kích hoạt chế độ enable debugging.

Go to Build > iOS Debug. Tick the Enable Debugging box.

- Lỗi nuget configuration is invalid

C:\Users\Admin\AppData\Roaming\NuGet Xóa file nuget.config

- Lỗi Severity Code Description Project File Line Suppression State
Error No resource found that matches the given name: attr 'colorPrimaryDark'.

 

 Huỳnh Lý Thanh Nhàn

https://sites.google.com/site/hltnhan/

Chat với Agitech