Gia công kiểm thử phần mềm thủ công

0 đánh giá / Đánh giá sản phẩm
Mã sản phẩm:
Hiện có: Trong kho
Giá: 3.000.000 Đ
Số lượng: 

Mô tả ngắn

Kiểm thử phần mềm thủ công với các tính năng sau: Kiểm thử giao diện, kiểm thử csdl, kiểm thử dữ liệu, kiểm thử chức năng.

Kiểm thử phần mềm thủ công với các tính năng sau:
- Kiểm thử giao diện với responsive, font, màu sắc, hình ảnh...
- Kiểm thử csdl: Trường dữ liệu, kiểu dữ liệu, ràng buộc dữ liệu, khóa..
- Kiểm thử dữ liệu: Yêu cầu về dữ liệu.
- Kiểm thử chức năng: Yêu cầu bảng chức năng, sơ đồ use-case, mô tả use-case.

Các bình luận
Chat với Agitech