Quản lý kho thuốc nền window form theo CSDL quốc gia

Giới thiệu bản thân

Tên: Lê Thị Huỳnh Như

Ngày sinh: 28/03/1997

Giới tính: Nữ

Địa chỉ: ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Nghề nghiệp: Sinh viên trường ĐHAG, Khoa CNTT, Lớp DH16PM

Hiện đang thực tập tại Công ty Công Nghệ Xanh AGITECH

Học vấn

2015-Nay: Chuyên ngành Kỹ Thuật Phần Mềm - ĐHAG

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ: Trình độ B Tiếng Anh do trường ĐHAG cấp

Giới thiệu đề tài thực tập

Tên đề tài: Quản lý kho thuốc nền window form theo cơ sở dữ liệu quốc gia

Mục tiêu: Xây dựng phần mềm quản lý kho thuốc trên nền window form, có kết nối được csdl quốc gia vào hệ thống phần mềm của Bộ Y tế.

Chức năng của phần mềm:

Quản lý báo cáo thống kê

Quản lý số lượng xuất nhập tồn

Quản lý báo cáo chi tiết như danh mục thuốc, mã thuốc, số lô, hạn dùng của từng đối tượng

Chat với Agitech