Kit Arduino Wifi ESP8266 NodeMCU Lua WeMos D1 R2

0 reviews / Write a review
Mã sản phẩm:
Khả dụng: In stock
Giá: 140.000 Đ
165.000 Đ
Số lượng: 

Mô tả ngắn

Kit Arduino Wifi ESP8266 NodeMCU Lua WeMos D1 R2 là phiên bản mới nhất từ WeMos, kit được thiết kế với hình dáng tương tự Arduino Uno nhưng trung tâm lại là module wifi Soc ESP8266 được build lại firmware NodeMCU Lua để có thể chạy với chương trình Arduino. 

Kit Arduino Wifi ESP8266 NodeMCU Lua WeMos D1 R2 thích hợp và dễ dàng thực hiện các ứng dụng thu thập dữ liệu và điều khiển qua Wifi.

Thông số kỹ thuật:

11 digital input/output pins, all pins have interrupt/pwm/I2C/one-wire supported(except for D0)

1 analog input(3.2V max input)

Micro USB connection

Power jack, 6-9V power input.

Compatible with  Arduino

Compatible with Nodemcu Lua

Các bình luận