Trạm Thời Tiết

0 reviews / Write a review
Mã sản phẩm:
Khả dụng: In stock
Giá: 7.500.000 Đ
Số lượng: 

Mô tả ngắn

mô tả:

danh sách này bao gồm: 1 bộ củaphụ tùng (đơn vị ngoài trời)cho các Chuyên Nghiệp Trạm Thời Tiết.

bao gồm các bên dưới phần:

1). cảm biến tốc độ gió (1 đơn vị)

2). cảm biến hướng gió (1 đơn vị)

3). mưa cảm biến đo biến (1 đơn vị)

4). nhiệt hygro cảm biến (1 đơn vị)

5). cài đặt rack (1 đơn vị)

Các bình luận