Quản lý nhân sự tại AGITECH

Quy trình quản lý nhân sự tại công ty AGITECH

1.  Quy trình tuyển dụng

1.1.   Phiếu yêu cầu tuyển dụng

1.2.   Bảng kế hoạch tuyển dụng

1.3.   Thông báo tuyển dụng

1.4 .   Mẫu đơn xin việc mới

1.5.   Bảng dữ liệu ứng viên dự tuyển vị trí cấp cao

1.6.   Bài test IQ

1.7.   Thư mời phỏng vấn lần 1

1.8.   Thư mời phỏng vấn lần 2

1.9.   Phiếu xét duyệt hồ sơ

1.10. Thang điểm phỏng vấn  

1.11. Thư cảm ơn dự tuyển 

1.12. Mẫu từ chối ứng viên

1.13. Tờ trình tiếp nhận thử việc

1.14. Thư mời nhận việc

1.15. Bảng cam kết bảo mật tiền lương

 

2 Quy trình thực tập và làm việc bán thời gian

2.1. Mẫu hợp đồng công tác thời vụ độc lập

2.2. Mẫu công ty đánh giá sinh viên thực tập

 

3 Quy trình thử việc

3.1 Hợp đồng lao động

    3.1.1   Hợp đồng thử việc

    3.1.2   Hợp đồng chính thức

3.2   QĐ tiếp nhận thử việc

3.3   QĐ lương thử việc

3.4   Mô tả công việc

3.5   Chương trình thử việc

3.6   Phiếu đánh giá thử việc

3.7   Hợp đồng chính thức

3.8   Hướng dẫn ghi hợp đồng

3.9   Loại A- Hợp đồng đào tạo

3.10 Loại B- Hợp đồng từ 1- 3 năm

3.11 Loại C- Hợp đồng không giới hạn

3.12 Loại E- Hợp đồng từ 3 tháng đến dưới 1 năm

3.13 Loại F- Hợp đồng cộng tác viên

3.14 Phụ lục hợp đồng

3.15 Hướng dẫn ký hợp đồng

3.16 Danh sách công nhân viên tuyển dụng trong tháng

3.17 Mẫu hợp đồng làm việc độc quyền 

3.18 Nghị định 41CP kỹ thuật lao động

3.19 Nghị định 44 về hợp đồng lao đọng 2003

 

4. Quy trình đào tạo

4.1.  Phiếu xác định nhu cầu đào tạo

4.2.  Phiếu yêu cầu đào tạo của bộ phận

4.3.  Phiếu yêu cầu đào tạo đột xuất

4.4.  Phiếu yêu cầu đào tạo hằng năm

4.5.  Bảng kế hoạch đào tạo huấn luyện năm

4.6.  Hồ sơ đào tạo huấn luyện cá nhân

4.7.  Chương trình đào tạo

4.8.  TB kế hoạch đào tạo

4.9.  TB khoá đào tạo ( do TT tổ chức )

4.10. Danh sách cán bộ nhân viên được đào tạo

4.11. Danh sách học viên

4.12. Danh sách giảng viên

4.13. Bản cam kết

4.14. Biên bản đào tạo nội bộ

4.15. Phiếu Tổng hợp kết quả đào tạo

4.16. Phiếu đánh giá chất lượng học viên

4.17. Phiếu đánh giá chất lượng đào tạo

4.18. Phiếu đánh giá về khoá học của các học viên

4.19. Tổng kết chương trình đào tạo năm

4.20. Phiếu thông tin đào tạo cá nhân

4.21. Giấy xác nhận hạnh kiểm

4.22. Mẫu biểu đồ đào tạo tại chỗ

 

5. Quy trình nghỉ phép

5.1  Chính sách ngày nghỉ của nhân viên

5.2  Đơn xin phép

5.3  Đơn xin nghỉ việc không lương 

5.4  Quản lý nghỉ phép năm

6. Quy trình nghỉ việc

6.1  Thư xin thôi việc

6.2  Đơn xin nghỉ việc

6.3  Quyết định thanh lý hợp đông lao động

 

7. Quy trình khen thưởng đãi ngộ

7.1.  Danh sách thâm niên

7.2.  ESOP

7.3.  Mô hình ESOP tại công ty AGITECH

 

8. Quy trình xử lý vi phạm kỉ luật

8.1.  Biên bản vi phạm

8.2.  Bản tự kiểm cá nhân

8.3.  Biên bản họp xem xét kỷ luật

 

9. Quy trình phát triển

9.1.   Tổng hợp danh sách cán bộ

9.2.   Tờ trình bổ nhiệm

9.3.   QD bổ nhiệm

9.4.   QD lương bổ nhiệm

9.5.   Tờ trình miễn nhiệm

9.6.   QD miễn nhiệm

9.7.   QD lương miễn nhiệm

9.8.   Tờ trình luân chuyển

9.9.   Quyết định luận chuyển

9.10.  Tờ trình điều động

9.11.  Quyết định điều động

9.12.  Quyết định tiếp nhận và điều động

9.13.  Giấy điều động nhân sự

9.14.  Hoạch định nguồn nhân lực

 

10. Quy chế lương

10.1.   Thủ tục đăng ký hệ thống thăng bảng lương

10.2.   Bảng hệ số tiền lương chức danh công việc

10.3.   Bảng kê chi tiết tiền lương

10.4.   Giấy tạm ứng

10.5.   Mẫu ghi chép lương theo nhóm  

10.6.   Mẫu ghi chép lương theo quỹ

10.7.   Nâng bậc lương

 

11. Sổ tay công ty

11.1  Mẫu sổ tay nhân viên

 

12. Quy trình quản lý công việc

12.1.  Mẫu điểm danh nhân viên hàng tháng

12.2.  Mẫu bảng chấm công

12.3.  Bảng chấm công

12.4.  Bảng ghi nhận quá trình làm việc

12.5.  Bảng ghi nhận quá trình làm việc

12.6.  Bảng quản lý ngày giờ công của CBCNV

12.7.  Bảng theo dõi ngày nghỉ

12.8.  Giấy đề nghị tăng ca

12.9.  Bảng chấm công tăng ca 

12.10 Danh sách cán bộ trực tháng

12.11 Danh sách nghỉ việc của nhân viên 

 

13. Quy trình đánh giá công việc 

13.1.  Bảng chi tiêu đánh giá nhân viên

13.2.  Bảng chi tiêu đánh giá nhân viên V2

13.3.  Biểu mẫu đánh giá công việc nhân viên

13.4.  Biểu mẫu đánh giá công việc tháng

13.5.  Bảng đánh giá nhân viên theo quý năm

 

14. Quy trình đánh giá nhân viên mới

14.1.  Chương trình thử việc

14.2.  Hướng dẫn hội nhập

14.3.  Đánh giá hội nhập

14.5.  Quy định về hội nhập môi trường làm việc 

 

15. Quy trình quản lý hành chính

15.1.  Bảo trì sửa chữa thiết bị

15.2.  Biểu mẫu HCNS

15.3.  Đánh giá nhà cung ứng

15.4.  Hoạt động y tế 

15.5.  Kiểm kê tài sản

15.6.  Phòng cháy chửa cháy

15.7.  Quản lý toà nhà VP

15.8.  Quản trị tài sản

15.9.  Quản trị văn phòng phẩm

15.10. Quản trị về  an ninh

15.11. Vệ sinh lao động