Bảng giá tên miền

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

TÊN MIỀN VIỆT NAM

ĐĂNG KÝ MỚI

GIA HẠN

.VN

750.000đ

450.000đ

.COM.VN | .NET.VN | .BIZ.VN

650.000đ

350.000đ

.EDU.VN | .PRO.VN | .INFO.VN | .HEALTH.VN

470.000đ

250.000đ

.ORG.VN | .GOV.VN | .INT.VN | .AC.VN | Tên miền địa giới hành chính 

470.000đ

250.000đ

.VN(1 kí tự) 

40.400.000đ

40.100.000đ

.VN(2 kí tự) 

10.400.000đ

10.100.000đ

.NAME.VN 

80.000đ

50.000đ

Tên miền tiếng Việt 

40.000đ

40.000đ

 

TÊN MIỀN QUỐC TẾ

ĐĂNG KÝ MỚI

Giá ưu đãi chỉ áp dụng cho năm đầu tiên khi đăng ký tên miền từ 2 năm trở lên

GIA HẠN

.COM

299.000đ 149.000đ

299.000đ

.NET

319.000đ 250.000đ

319.000đ

.ORG

339.000đ 229.000đ

339.000đ

.INFO

446.000đ 110.000đ

446.000đ

.TOP

249.000đ 50.000đ

249.000đ

.XYZ

271.000đ 29.000đ

271.000đ

.ASIA

316.000đ 59.000đ

316.000đ

.SITE

588.000đ 49.000đ

588.000đ

.ONLINE

735.000đ 49.000đ

735.000đ

.STORE

1.175.000đ 49.000đ

1.175.000đ

★ Giá chưa gồm VAT

★ Chú ý: Một số đuôi tên miền quốc tế có giá cao hơn mức giá đưa ra ở trên