Hướng dẫn lập trình phần mềm theo mô hình 3 lớp

Hits: 4049

Mời các bạn tham khảo lập trình quản lý (C#) theo mô hình 3 lớp

https://www.youtube.com/watch?v=vvZzF04ec7M&list=PLgHLcjSax_Kb3GIwHgjbDHQg2hwrqA6eE

 

Huỳnh Lý Thanh Nhàn