EMAIL 3

0 đánh giá / Đánh giá sản phẩm
Mã sản phẩm:
Hiện có: Trong kho
Giá: 10.000.000 Đ
Số lượng: 

Mô tả ngắn

Email - 3 

Email lượng: 100 Email .

Lưu trữ: 15G / 1 Người dùng.

Quản lý Email nhân viên : Có.

Email gửi / ngày 500 /1 User

Bảo mật 2 lớp: Có.

 

Các bình luận
Chat với Agitech