Bảng giá dịch vụ nhận cập nhật và chăm sóc hệ thống web

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghệ Xanh An Giang

34A Bùi Văn Danh, P. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Phòng Kinh Doanh - 02966.555.226 - 0919.995.986 - 0939.842.604

BẢNG GIÁ CÁC GÓI WEB CƠ BẢN

STT Tên dịch vụ Mô tả công việc ngắn Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
Các gói website giới thiệu - sử dụng mã nguồn mở
  1 Chọn mẫu của AGITECH

Công ty sẽ đưa ra mẫu cho quý khách lựa chọn, từng chức năng, chi tiết cụ thể của gói  website giới thiệu thì quý khách xem tại gói "Giới thiệu chọn mẫu"

Lưu ý: Khi quý khách chọn gói thiết kế web mẫu sẳn thì quý khách chỉ cung cấp thông tin, logo, hình ảnh và bài viết. Quý khách không cần dành thời gian để chỉnh sửa cấu trúc website, mà tập trung việc phát triển thêm kênh kinh doanh tại website bằng việc biên soạn nội dung giới thiệu lĩnh vực mà công ty quý khách định hướng phát triển.

    1    4,000,000  Gói web chọn mẫu này phù hợp cho các công ty chuyên tư vấn, giới thiệu sản phẩm kinh doanh dưới 5 sản phẩm
  2 Tham khảo theo mẫu AGITECH và chỉnh sửa       1   6,000,000  
  3 Tham khảo nhiều mẫu AGITECH và chỉnh sửa       1    9,000,000  
4 Theo yêu cầu       12,000,000  
Gói website bán hàng - sử dụng mã nguồn mở
  1 Chọn mẫu có sẵn       1     6,000,000  
  2 Tham khảo       1   9,000,000  
  3 Theo yêu cầu       1   15,000,000  
Website quản lý - sử dụng framework
  1 Gói website quản lý 1 bảng       1   8,000,000  
  2 Gói website quản lý 3 bảng       1    15,000,000  
  3 Gói website quản lý 3 bảng       1   30,000,000  
  4 Gói website quản lý 5 bảng       1    60,000,000  
Gói website code thuần theo yêu cầu
  1 Gói giới thiệu       1    10,000,000  
  2 Gói bán hàng       1   30,000,000  

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BỔ SUNG

STT Tên dịch vụ Mô tả công việc Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
Bảng giá dịch vụ cho viết bài đăng trên webiste (Internal link) - Tiếng Việt 
  1 Viết bài Giới Thiệu cho doanh nghiệp Đoạn văn ngắn từ 1000 từ, chỉnh sửa 2 lần. 
Sưu tầm, chụp hình ảnh cho phù hợp
    1  200,000  200,000  
  2 Viết bài giới thiệu về dịch vụ, sản phẩm  Khoảng 600 từ, chỉnh sửa 2 lần,
sưu tầm đối với dịch vụ, chụp hình đối với sản phẩm
    3  150,000  450,000  
  3 Bài viết tin tức Nhận hình ảnh viết lại đoạn văn ngắn khoảng 400 từ     20  50,000  1,000,000  
Bảng giá dịch vụ cho viết bài đăng trên webiste (Internal link) - Tiếng Anh. Giá chưa bao gồm phí công chứng 
  1 Viết bài Giới Thiệu cho doanh nghiệp (dịch từ bản Tiếng Việt) Đoạn văn dịch từ bản gốc, chỉnh sửa 2 lần. 
Sưu tầm, chụp hình ảnh cho phù hợp
    1  250,000   250,000  
  2 Viết bài giới thiệu về dịch vụ, sản phẩm  Khoảng 600 từ, chỉnh sửa 2 lần,
sưu tầm đối với dịch vụ, chụp hình đối với sản phẩm
    3  200,000   600,000  
  3 Bài viết tin tức Nhận hình ảnh viết lại đoạn văn ngắn khoảng 300 từ     20  100,000  2,000,000  
Bảng giá dịch vụ cho viết bài SEO  
  1 Viết bài giới thiệu   Đoạn văn ngắn từ 500 - 700 từ     1  150,000  150,000  
  2 Viết bài cho sản phẩm Từ 300 - 500 từ,nhận file hình "KHÔNG XỬ LÝ HÌNH"     10  50,000  500,000 Không chỉnh sửa
  3 Viết bài cho sản phẩm Từ 300 - 500 từ,nhận file hình " XỬ LÝ HÌNH"     10  70,000  700,000 Chỉnh sửa 1 lần
  4 Viết bài cho sản phẩm Từ 300 - 500 từ, chụp hình sản phẩm + bản quyền     10  100,000  1,000,000 Chỉnh sửa 2 lần
Bảng giá dịch vụ viết bài chăm sóc Fanpage 
  1 Info (Giới thiệu trang faccebook))       5  50,000  250,000  
  2 Product/person (Sản phẩm) Viết nội dung ngắn dưới 300 từ + Chụp hình sản phẩm     1  100,000  100,000  
  3 Content ADS (Nội dung quảng cáo) Viết nội dung ngắn dưới 300 từ + Sưu tầm hình     1  70,000  70,000  
  4 Chăm sóc hàng ngày  Xem, hỗ trợ  quản trị trang     10  30,000   300,000  
  5 Chăm sóc fanpage chọn Gói tính theo tháng Định hướng 30 bài/tháng, post daily,
 linh hoạt các dạng content có hình ảnh sưu tầm
    1  1,500,000  1,500,000  
Dịch vụ ngoài
  1 Thiết kế banner Nhận nội dung cầu khách-> Thiết kế banner     1  200,000  200,000 Gửi qua email
  2 Chụp hình sản phẩm Nhận sản phẩm tại công ty và chụp, gửi file đã xử lý     10  50,000  500,000 Chỉnh sửa 2 lần, đến địa chỉ khách hàng tại TP. Long Xuyên
 nhận thêm phí xăng (200.000đ) 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chuyên viên của công ty để được hỗ trơ tốt hơn

Ms. Nguyễn Thị Út - 0939.842.604

Email: ntut@agitech.com.vn

Chat với Agitech