HƯỚNG DẪN DOWLOAD VÀ SỬ DỤNG PLUGIN E-COMMERCE WORDPRESS

Bước 1: Tìm kiếm, tải và cài đặt plugin, tại giao diện chính của trang quản trị Wordpress, chọn plugin, tìm plugin E-commerce Wordpress. Chọn plugin thích hợp để cài đặt cho trang, ở đây tôi chọn plugin WooCommerce.

2

Sau khi kích hoạt, giao diện sẽ có 2 phần cài đặt của plugin WooCommerce. Ngoài ra, plugin WooCommerce còn có hiển thị sản phẩm trong giỏ hàng, form thanh toán.

3

WooCommerce: Cài đặt đơn hàng, phương thức giao hàng, địa chỉ và phương thức thanh toán.

4

Cài đặt địa chỉ shop.

Sản phẩm: Đăng sản phẩm, cài đặt thể loại, từ khóa và các thuộc tính.

Thêm sản phẩm.

5

Nhập tên sản phẩm.

Nhập thông tin và mô tả cho sản phẩm.

Danh mục sản phẩm: Chọn danh mục phù hợp cho sản phẩm.

6

Cài đặt dữ liệu cho sản phẩm: Cài đăt giá cả, giá khuyến mãi, mã sản phẩm, số lượng hàng, phương thức giao hàng, ghi chú…

Layout Options: Hiển thị sản phẩm bên trái hoặc toàn chiều ngang.

Ảnh đại diện: Chọn thiết lập ảnh sản phẩm để chọn hình ảnh đại diện cho sản phẩm.

Album hình ảnh sản phẩm:

7

Tại giao diện danh mục sản phẩm.

8

Nếu đã sử dụng qua Joomla, thì bên Wordpress cũng giống như vậy:

Tên danh mục: Nhập tên danh mục muốn tạo.

Chuỗi cho dường dẫn tĩnh: Chuỗi này bao gồm chữ cái thường, số và dấu gạch ngang (-).

Danh mục cha: Chọn lớp cha cho danh mục đã tạo.

Chúc các bạn thành công

Chia sẽ: Nguyễn Duy

Chat với Agitech