Hướng dẫn thêm hình ảnh trang website sonspeclongxuyen.com

Hướng dẫn thêm hình ảnh trang website sonspeclongxuyen.com (phần giới thiệu)

Kích thước ảnh (Rộng: 1280 px. Cao: 960 px.)

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị (link: http://sonspeclongxuyen.com/administrator/).

Bước 2: Tại giao diện quản lý, chọn Mở rộng và chọn Huge-IT Gallety.

1

Hình 1: Giao diện quản lý

Bước 3: Tại giao diện Huge-IT Gallety, chọn Công trình & dự án.

2

Tại giao diện Công trình & dự án, chọn Add image để thêm ảnh vào Album.

3

Khi giao diện Thay đổi ảnh hiện lên, chọn file "Album" và "Anh-Man-Nga" để thêm ảnh.

4

Sau khi thêm ảnh xong thì nhấn Lưu.

5

 

MUỐN XÓA ẢNH HOẶC THAY ĐỔI ẢNH

Tại giao diện Công trình và dự án, chọn Edit Image để thay đổi hoặc xóa ảnh, sau đó nhấn Lưu để lưu thay đổi.

6

Chúc các bạn thành công !!!

Chia sẻ: Nguyễn Duy

 

Chat với Agitech