Cách chèn Skype vào website

Tạo code Skype để chèn vào website.

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn: https://dev.skype.com/webcontrol.

baivietchiase

Giao diện Skype

 

giaodienchiase

Bước 2: Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh một số thông tin như:

Customize button: nút tùy chỉnh.

Customize colors: tùy chỉnh màu sắc.

Set receiver: đặt người nhận.

chiase1

Bước 3: Sau khi đã thiết lập xong, bạn chọn copy và dùng code này để chèn vào Website.

chiase2

Website làm CMS như Joomla, WordPress, Drupal

Tạo một module trong Joomla ở dạng Custom hoặc Widget trong WordPress dạng Text. Sau đó chèn đoạn code đã tạo vào và lưu lại. Hoặc có thể tải về các Plugin, phần mở rộng có hổ trợ việc tích hợp Skype vào trang Web.

Chia sẻ: Nguyễn Duy

 

Chat với Agitech