[Series Lập trình Xamarin Form] Khởi tạo và làm việc với XAML

 

XAML – Extensible Application Markup Language (phát âm là “zammel”) là một ngôn ngữ đánh dấu dùng để thể hiện các đối tượng trong .NET. Mặc dù XAML là một công nghệ có thể dùng để giải quyết nhiều loại vấn đề khác nhau, nhưng vai trò chính của nó là dùng để xây dựng giao diện người dùng WPF. Nói cách khác, XAML documents sẽ định nghĩa cách sắp xếp, thể hiện các control, buttons trong cửa sổ của một chương trình WPF.

KHỞI TẠO DỰ ÁN App_Test

Bước 1: Mở Microsoft Visual Studio chọn File -> New -> Project. Trong hộp thoại New Project , chọn Visual C #> Cross Platform ở bên trái, sau đó là Mobile App (Xamarin.Forms) từ danh sách ở giữa. 

Chọn vị trí cho giải pháp, đặt tên cho App_Test (hoặc bất kỳ thứ gì bạn thích) và nhấn OK.

Bước 2: Trong hộp thoại New Cross Platform App. Ở mục Select a template: chọn Blank App. Chọn .NET Standard ở mục Code Sharing Strategy ? sau đó bấm OK.

 

Bước 3: Ở phần Solution Explorer chọn MainPage.xaml để bắt đầu code với XAML.

 

 

Chat với Agitech