Bảng giá dịch vụ nhận cập nhật và chăm sóc hệ thống web

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghệ Xanh An Giang

34A Bùi Văn Danh, P. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Phòng Kinh Doanh - 02966.555.226 - 0919.995.986 - 0939.842.604

BẢNG GIÁ CÁC GÓI WEB CƠ BẢN

STT Tên dịch vụ Mô tả công việc ngắn Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
Các gói website giới thiệu - sử dụng mã nguồn mở
  1 Chọn mẫu của AGITECH

Công ty sẽ đưa ra mẫu cho quý khách lựa chọn, từng chức năng, chi tiết cụ thể của gói  website giới thiệu thì quý khách xem tại gói "Giới thiệu chọn mẫu"

Lưu ý: Khi quý khách chọn gói thiết kế web mẫu sẳn thì quý khách chỉ cung cấp thông tin, logo, hình ảnh và bài viết. Quý khách không cần dành thời gian để chỉnh sửa cấu trúc website, mà tập trung việc phát triển thêm kênh kinh doanh tại website bằng việc biên soạn nội dung giới thiệu lĩnh vực mà công ty quý khách định hướng phát triển.

    1    4,000,000  Gói web chọn mẫu này phù hợp cho các công ty chuyên tư vấn, giới thiệu sản phẩm kinh doanh dưới 5 sản phẩm
  2 Tham khảo theo mẫu AGITECH và chỉnh sửa màu sắc của giao diện.  Gói này phù hợp cho các công ty kinh doanh giới thiệu sản phẩm, giới thiệu chi tiết sản phẩm và có chức năng đặt hàng và hệ thống webiste sẽ gửi đơn hàng về email của công ty để xác nhận đơn hàng     1   6,000,000 Lưu ý: Gói website giới thiệu bán hàng có bố cục trang không thay đổi theo giao diện mẫu của Agitech.
  3 Tham khảo nhiều mẫu AGITECH và chỉnh sửa       1    9,000,000  
4 Theo yêu cầu       12,000,000  
Gói website bán hàng - sử dụng mã nguồn mở
  1 Chọn mẫu có sẵn       1     6,000,000  
  2 Tham khảo       1   9,000,000  
  3 Theo yêu cầu       1   15,000,000  
Website quản lý - sử dụng framework
  1 Gói website quản lý 1 bảng       1   8,000,000  
  2 Gói website quản lý 3 bảng       1    15,000,000  
  3 Gói website quản lý 3 bảng       1   30,000,000  
  4 Gói website quản lý 5 bảng       1    60,000,000  
Gói website code thuần theo yêu cầu
  1 Gói giới thiệu       1    10,000,000  
  2 Gói bán hàng       1   30,000,000  

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BỔ SUNG

STT Tên dịch vụ Mô tả công việc Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
 Bảng giá dịch vụ cho viết bài đăng trên webiste (Internal link) - Tiếng Việt  
1 Viết bài Giới Thiệu cho doanh nghiệp

Đoạn văn ngắn từ 500 từ, chỉnh sửa 2 lần.  

Sưu tầm, chụp hình ảnh cho phù hợp

1 200,000 200,000  
2 Viết bài giới thiệu về dịch vụ, sản phẩm 

Khoảng 500 từ, chỉnh sửa 2 lần, 

Sưu tầm đối với dịch vụ, chụp hình đối với sản phẩm dưới 5 sản phẩm (sản phẩm gửi về công ty)

5 170,000 850,000  
3 Bài viết tin tức Nhận hình ảnh viết lại đoạn văn ngắn khoảng 300 từ 20 100,000 2,000,000  
 Bảng giá dịch vụ cho viết bài đăng trên webiste (Internal link) - Tiếng Anh -  Giá chưa bao gồm phí công chứng  
1 Viết bài Giới Thiệu cho doanh nghiệp (dịch từ bản Tiếng Việt) Đoạn văn dịch từ bài có sẳn, chỉnh sửa 2 lần. Hình ảnh có sẳn hoặc sưu tầm trên mạng 1 250,000 250,000  
2 Viết bài giới thiệu về dịch vụ, sản phẩm  Viết mô tả sản phẩm, chỉnh sửa 2 lần,
sưu tầm đối với dịch vụ, chụp hình sản phẩm (sản phẩm gửi về công ty)
5 200,000 1,000,000  
3 Bài viết tin tức Nhận hình ảnh viết lại đoạn văn ngắn diễn tả lại tấm hình 20 300,000 6,000,000  
 Bảng giá dịch vụ cho viết bài SEO   
1 Viết bài giới thiệu   Đoạn văn ngắn giới thiệu dịch vụ 1 200,000 200,000  
2 Viết bài cho sản phẩm Mô tả sản phẩm, nhận file hình "KHÔNG XỬ LÝ HÌNH" 10 200,000 2,000,000 Không chỉnh sửa
3 Viết bài cho sản phẩm Mô tả sản phẩm, nhận file hình " XỬ LÝ HÌNH" 10 250,000 2,500,000 Chỉnh sửa 1 lần
4 Viết bài cho sản phẩm Mô tả chi tiết sản phẩm, chụp hình sản phẩm + bản quyền 10 300,000 3,000,000 Chỉnh sửa 2 lần
 Bảng giá dịch vụ viết bài chăm sóc Fanpage  
1 Info (Giới thiệu trang faccebook))   5 50,000 250,000  
2 Product/person (Sản phẩm) Viết nội dung ngắn dưới 300 từ + nhận hình uopad sản phẩm 3 170,000 510,000  
3 Content ADS (Nội dung quảng cáo) Viết nội dung ngắn dưới 300 từ + Sưu tầm hình 3 200,000 600,000  
4 Chăm sóc hàng ngày  Xem, hỗ trợ quản trị trang 10 250,000 2,500,000  
5 Chăm sóc fanpage chọn Gói tính theo tháng Định hướng 15 bài/tháng, post daily,
 linh hoạt các dạng content có hình ảnh sưu tầm
3 2,000,000 6,000,000  
 Dịch vụ ngoài
1 Thiết kế banner Nhận nội dung của khách-> Thiết kế baner 1 300,000 300,000 Gửi qua email
2 Chụp hình sản phẩm Nhận sản phẩm tại công ty và chụp, gửi file đã xử lý 10 50,000 500,000 Chỉnh sửa 2 lần, đến địa chỉ khách hàng tại TP. Long Xuyên
 nhận thêm phí xăng (200.000đ) 

 

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ LOGO

STT Tên dịch vụ Mô tả công việc Ngày Giá Kết quả Ghi Chú
1 Thiết kế lại bản mẫu có sẳn Agitech sẽ nhận lại mẫu đã có và thiết kế lại thành file mềm
 (file upload trên trang website, không chỉnh sửa)
7 700,000 Những lần chỉnh sửa nhỏ như thay đổi màu thì sẽ giao đổi qua Email và điện thịa. Sau khi logo hoàn chỉnh,
Agitech sẽ ghi file vào đĩa CD
 bao gồm file phần mềm thiết kế. Hướng dẫn cách điều chỉnh file khi cần in ấn
 
2 Thiết kế lại từ bảng vẽ Từ bảng vẽ và thiết kế lại thành logo file mềm
 (file upload trên trang website), chỉnh sửa 2 lần
10 1,000,000 Mỗi lần
chỉnh +100.000đ/ lần
3 Thiết kế theo mẫu khách chọn Khách chọn mẫu logo bình chọn và chỉnh sửa thiết kế lại
chỉnh sửa 3 lần (Kích cỡ lớn và nhỏ)
15 3,000,000
4 Cùng thiết kế Trao đổi ý tường và cùng nhau thiết kế, chỉnh sửa lại theo nhu cầu, bản khảo 3 mẫu (kích cở lớn, nhỏ), Chỉnh sửa 5 lần 20 - 30 10,000,000
5 Tự lên ý tưởng thiết kế Tìm hiểu lĩnh vực kinh doanh, thiết kế 5 mẫu cho lựa chọn.
Sau lựa chọn chỉnh sửa 5-10 lần. (File kích cỡ lớn, nhỏ)
40 - 60 30,000,000

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chuyên viên của công ty để được hỗ trơ tốt hơn

Ms. Nguyễn Thị Út - 0939.842.604

Email: ntut@agitech.com.vn

Chat với Agitech