Kỹ thuật hack password - Mở khóa password dấu ** Trên Trình Duyệt

ĐẶT VẤN ĐỀ

- Nếu vô tình khi vào máy tính của một ai đó. Ví dụ như facebook chẳng hạn. Nếu muốn lấy mật khẩu đó mang về máy tính mình đăng nhập ta làm như sau

B1: Vào facebook của máy tính cần xem

B2: Tại khung mật khẩu ta bấm chuột phải / kiểm tra phần tử

- Sau khi chọn kiểm tra giao diện sau xuất hiện

B3: Bấm tổ hợp phím Ctrl + Alt + F / và nhập từ "password"

- Bạn thấy từ type="password" không?. Thay type="password" -> type="text"

- Như vậy password tôi tìm thấy là ' NGUYENNGOCTAN"

(BÀI VIẾT CHỈ MANG TÍNH CHẤT HỌC HỎI KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH KHÁC)

 

Chat với Agitech